Sinds 22 augustus 2020 is misbruik van economische afhankelijkheid niet langer toegestaan dankzij nieuwe wetgeving die de eerlijke concurrentie tussen alle bedrijven, ongeacht hun omvang, verbetert.

Wat is misbruik van economische afhankelijkheid?

Bent u bedrijfsleider of zelfstandige? Dan bent u misschien afhankelijk van een zakenpartner: een onmisbare leverancier bijvoorbeeld of een belangrijke klant. Die partner probeert u echter  voorwaarden op te leggen die u in normale omstandigheden zou weigeren. Maar hebt u echt een keuze? U zou die voorwaarden wellicht niet aanvaarden als u de gelegenheid had om van zakenpartner te veranderen.

Dat wordt een situatie van economische afhankelijkheid genoemd. Als uw zakenpartner daar misbruik van maakt via handelspraktijken die uw concurrentievermogen op de markt kunnen aantasten, is dat onwettig!

Voorbeeld van misbruik van economische afhankelijkheid

U bent een detailhandelaar en werkt al enkele jaren samen met een verdeler voor de verkoop van een product dat voor u essentieel is door de bekendheid of het specifieke karakter ervan. De verdeler besluit echter plotseling om de levering te stoppen of om de prijs van het product buitensporig te verhogen. En dat willekeurig en zonder u de mogelijkheid te geven om binnen een redelijke termijn, onder redelijke voorwaarden en tegen redelijke kosten een beroep te doen op een andere gelijkwaardige bevoorradingsbron. De willekeurige leveringsstop of prijsverhogen zijn twee gevallen van misbruik van economische afhankelijkheid.

Hoe kunt u reageren als u uzelf als slachtoffer van misbruik van economische afhankelijkheid beschouwt?

Als u het gevoel hebt dat u het slachtoffer bent van misbruik van economische afhankelijkheid, kunt u

Raadpleeg de brochure "Neen aan de wet van de sterkste!" (PDF, 179.11 KB)

Laatst bijgewerkt
15 juli 2022