Table of Contents

  Zonnecentrumuitbater... hou u aan de regels!

  Zonnen doet niemand zonder risico. Daarom werden zonnecentra aan bepaalde regels onderworpen om de gebruikers te beschermen. Het koninklijk besluit van 24 september 2017 legt u een aantal verplichtingen op. Op die manier worden enkele risico’s beperkt. Maar niet alle risico’s kunnen worden vermeden. Uitbaters en onthaalverantwoordelijken van een zonnecentrum, hou u aan de regels!

  Affiche Downloaden (PDF, 2.06 MB)

  Uw zonnebanken mogen op geen enkele plaats een straling van 0,3 W/m2 overschrijden!

  U mag geen toegang geven tot zonnebanken aan minderjarigen en aan mensen met een huidtype I!

  U moet een persoonlijk identificatiemiddel aan uw klanten geven.

  Uw zonnecentrum moet uitgerust zijn met een automatisch besturingssysteem.

  Uw klanten moeten een beschermende bril dragen tijdens hun zonnebeurt!

  Reglementering

  OPGELET. Vanaf 1 januari 2019 wordt het koninklijk besluit van 20 juni 2002 definitief vervangen door het koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra.

  Een zonnecentrum mag uitsluitend uitgebaat worden indien het voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften die opgelegd worden door het Wetboek van economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. De eisen van dat wetboek worden verder aangevuld met specifieke voorschriften in het koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra

  Voorwaarden voor het uitbaten van een zonnecentrum vanaf 1 januari 2019

  ALLE zonnecentra moeten uitgerust zijn met een automatisch besturingssysteem dat de zonnebanken in/buiten werking stelt. Niet-geautomatiseerde zonnecentra zijn niet meer toegelaten.

  Al uw klanten moeten u een medisch getuigschrift voorleggen dat hun huidtype bevestigt, behalve indien uw zonnecentrum over een toestel beschikt waarmee de gevoeligheid van de huid kan worden bepaald. In dat geval kunt u zelf met de consument zijn/haar huidtype bepalen. Indien uw klant u een medisch getuigschrift overhandigt, moet u dat bewaren als bijlage van de klantenfiche, die dan wordt bijgewerkt en opnieuw ondertekend moet worden. 

  Pas na de huidtypebepaling stelt de onthaalverantwoordelijke de klant een persoonlijk identificatiemiddel ter beschikking, waarmee hij/zij toegang krijgt tot het centrum en kan gebruikmaken van de zonnebanken. De zonnebanken mogen niet in werking kunnen worden gesteld zonder het persoonlijke identificatiemiddel te gebruiken.

  U moet de zonnebanken onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. U mag enkel lampen en onderdelen gebruiken die voldoen aan de technische specificaties van de fabrikant.

  U moet op elk ogenblik kunnen aantonen dat u de bepalingen van het nieuwe koninklijk besluit naleeft.

  Elk zonnecentrum moet, onder andere, aan volgende voorwaarden voldoen:

  • elke vestigingseenheid waar een zonnecentrum wordt uitgebaat, moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met de specifieke NACEBEL-code 9604002- zonnecentra;
  • toegang tot de zonnebanken wordt geweigerd aan consumenten die ofwel: 
   • jonger zijn dan 18 jaar;
   • een huidtype I hebben;
  • toegang tot de zonnebanken wordt afgeraden voor consumenten die ofwel: 
   • zonnebrand hebben;
   • huidkanker hebben of aan een aandoening lijden die in kanker kan ontaarden;
   • gevoelig zijn voor de zon;
   • bepaalde medicijnen gebruiken;
  • geen enkele communicatie mag verwijzen naar de voordelen of heilzame effecten van het gebruik van een zonnebank;
  • de waarschuwing “GEBRUIK VAN ZONNEBANKEN KAN HUIDKANKER VEROORZAKEN” moet in elke communicatie worden opgenomen;
  • aan het onthaal EN in elke cel moet een opschrift (PDF, 59.79 KB) worden aangebracht dat de risico's van blootstelling aan uv-stralen vermeldt;
  • ALLE nieuwe klanten moeten de klantenfiche (DOCX, 23.95 KB) invullen en ondertekenen, in twee exemplaren, waarvan 1 exemplaar bewaard wordt door het zonnecentrum.

  Een nieuwe gids voor de uitbating van zonnecentra is van toepassing vanaf 1 januari 2019.

  Informatie voor de consument

  Laatst bijgewerkt
  28 maart 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Kwaliteit & veiligheid

   Mooi weertje? Zorg voor veilig speelplezier!

  2. Kwaliteit & veiligheid

   Evenementen met opblaasbare structuren