Zonnen... doet u met verstand

Zonnen doet niemand zonder risico. Daarom werden zonnecentra aan bepaalde regels onderworpen om u te beschermen.

Het koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra legt een aantal  nieuwe verplichtingen op aan de uitbater/onthaalverantwoordelijke van een zonnecentrum. Op die manier worden enkele risico’s beperkt. Maar niet alle risico’s kunnen vermeden worden.

De regels die moeten worden gevolgd als u de zonnebank gebruikt

Een zonnebank mag maximaal een stralingsintensiteit hebben van 0,3 W/m². Dit komt overeen met de straling op de middag in de zomer in het zuiden van Europa.

Gaat u naar de zonnebank, zon dan verstandig en neem de volgende regels in acht:

 1. Als u naar een zonnecentrum gaat dat niet over een toestel voor het bepalen van de huidgevoeligheid beschikt, moet u eerst uw arts raadplegen, die u een attest ter bevestiging van uw huidtype geeft. U moet dat medische attest bezorgen bij uw eerste bezoek aan het zonnecentrum. Als u daarentegen naar een zonnecentrum gaat dat over een dergelijk toestel beschikt, moet de onthaalverantwoordelijke samen met u uw huidtype bepalen, meestal aan de hand van enkele vragen. Hoe gevoelig u bent voor uv-stralen, hangt af van uw huidtype. Beantwoord daarom zo eerlijk mogelijk de vragen. Er bestaan 6 huidtypes. In België komen vooral type 2 en 3 voor. Heeft u een huidtype 1 dan mag u geen gebruikmaken van de zonnebank. De onthaalverantwoordelijke mag u niet laten zonnen.
  Opgelet!
  Huidtype 1 is iemand met een zeer lichte huid die vaak sproeten heeft met rode of lichtblonde haren en blauwe ogen. Meestal verbrandt u snel en wordt u moeilijk bruin.
   
 2. Bij het eerste bezoek aan een zonnecentrum moet u een intakegesprek hebben met de onthaalverantwoordelijke. Die verantwoordelijke moet met succes een specifieke opleiding gevolgd hebben om u zo goed mogelijk te kunnen informeren en uw huidtype te kunnen bepalen. Tijdens dat gesprek legt hij de risico’s van uv-stralen aan u uit. De onthaalverantwoordelijke moet ook nagaan of u meerderjarig bent. Bent u nog geen 18 jaar dan mag u niet onder de zonnebank. 
   
 3. Op het einde van het gesprek moet u een klantenfiche (DOCX, 23.95 KB) ondertekenen, in twee exemplaren. De onthaalverantwoordelijke moet die fiche ook ondertekenen. Eén kopie is voor u, de andere moet door het zonnecentrum worden bewaard. Het medische attest moet, indien van toepassing, worden vastgemaakt aan de klantenfiche die in het zonnecentrum blijft. 
   
 4. Zodra uw huidtype is bepaald, geeft de onthaalverantwoordelijke u een persoonlijk identificatiemiddel dat u toegang geeft tot het centrum en waarmee u de zonnebanken kunt gebruiken. De zonnebanken kunnen niet in werking worden gesteld als u uw persoonlijke identificatie niet in uw bezit hebt.

Voorzorgsmaatregelen die u moet nemen voordat u gaat zonnen

Bent u meerderjarig, hebt u geen huidtype 1 en bezit u uw persoonlijk identificatiemiddel, dan mag u gaan zonnen … maar vergeet niet volgende voorzorgen te nemen:

 1. Neemt u medicatie, vraag uw arts of apotheker dan of u wel onder de zonnebank mag. Sommige medicatie kan een huidallergie of een snellere verbranding veroorzaken.

 2. Een blootstellingschema wordt opgemaakt in functie van uw huidtype en de gebruikte zonnebank. Dat schema geeft, voor elk huidtype, aan hoeveel minuten een gebruiker maximaal mag zonnen onder die bank. Dat schema is opbouwend per zonnebeurt tot de maximale tijd bereikt is.

 3. Als het zonnecentrum over een toestel om de huidgevoeligheid te meten, beschikt, moet dat voor elke beurt worden bepaald. Dat toestel geeft, afhankelijk van de huidige staat van uw huid, het maximale aantal minuten dat u, op dit moment, onder een zonnebank kunt blijven. Dat aantal minuten wordt vergeleken en mogelijk beperkt tot het aantal dat overeenkomt met het blootstellingsschema van de zonnebank die u gaat gebruiken.
   
 4. Draag altijd een bril die u beschermt tegen uv-stralen. Uv-stralen kunnen oogmelanoom veroorzaken. Uw ogen sluiten is onvoldoende.

 5. Om te zien hoe uw huid reageert op uv-stralen wordt de eerste zonnebeurt automatisch gehalveerd en moet u 48 uur wachten voor u opnieuw mag zonnen. Nadien wacht u 24 uur tussen de zonnebeurten want ook uw huid moet kunnen rusten.

Alle centra zijn nu geautomatiseerd; dat wil zeggen dat de zonnebanken elektronisch en automatisch worden bestuurd.

 1. Ga de eerste keer naar het centrum als de onthaalverantwoordelijke aanwezig is. Het intakegesprek met de onthaalverantwoordelijke is verplicht. Bovendien legt de onthaalverantwoordelijke u eveneens de werking van het onbemande centrum uit.
   
 2. De onthaalverantwoordelijke moet u persoonlijk uw persoonlijk identificatiemiddel overhandigen.

   

 3. Geef uw persoonlijk identificatiemiddel nooit door aan iemand anders en al zeker niet aan een minderjarige of een persoon met een huidtype 1.

Kent u een zonnecentrum dat de regels niet respecteert of hebt u een klacht dan kunt u altijd terecht op meldpunt.belgie.be

Veelgestelde vragen

Raadpleeg de veelgestelde vragen (PDF, 178.15 KB) zoals mag ik onder de zonnebank?

Laatst bijgewerkt
10 september 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

 2. Consumentenbescherming

  Faillissement van Thomas Cook... Wat moet ik doen?

 3. Consumentenbescherming

  Let op voor nepadvertenties op sociale media!