Veiligheid van zonnecentra

Table of Contents

  Zonnen... doet u met verstand

  Zonnen doet niemand zonder risico. Daarom werden zonnecentra aan bepaalde regels onderworpen om u te beschermen. Het koninklijk besluit van 20 juni 2002 legt een aantal verplichtingen op aan de uitbater/onthaalverantwoordelijke van een zonnecentrum. Die worden verstrengd door het koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra. Op die manier worden enkele risico’s beperkt. Maar niet alle risico’s kunnen vermeden worden.

  Een zonnebank mag maximaal een stralingsintensiteit hebben van 0,3 W/m². Dit komt overeen met de straling op de middag in de zomer in het zuiden van Europa.

  Gaat u naar de zonnebank, zon dan verstandig en neem de volgende regels in acht:

  1. Bij het eerste bezoek aan een zonnecentrum moet u een intakegesprek hebben met de onthaalverantwoordelijke. Deze verantwoordelijke moet met succes een specifieke opleiding gevolgd hebben om u zo goed mogelijk te kunnen informeren en uw huidtype te kunnen bepalen. Tijdens dit gesprek legt hij de risico’s van uv-stralen aan u uit. De onthaalverantwoordelijke moet ook nagaan of u meerderjarig bent. Bent u nog geen 18 jaar dan mag u niet onder de zonnebank. 
   U moet dus een klantenfiche (DOC, 31.5 KB) ondertekenen, in twee exemplaren, samen met de onthaalverantwoordelijke. Een exemplaar is voor u, het andere moet het zonnecentrum bewaren. 

  2. Samen met u moet de onthaalverantwoordelijke uw huidtype bepalen, meestal aan de hand van enkele vragen. Hoe gevoelig u bent voor uv-stralen, hangt af van uw huidtype. Beantwoord daarom zo eerlijk mogelijk deze vragen. Er bestaan 6 huidtypes. In België komen vooral type 2 en 3 voor. Heeft u een huidtype 1 dan mag u geen gebruik maken van de zonnebank. De onthaalverantwoordelijke mag u niet laten zonnen.
   Opgelet!
   Huidtype 1 is iemand met een zeer lichte huid die vaak sproeten heeft met rode of lichtblonde haren en blauwe ogen. Meestal verbrandt u snel en wordt u moeilijk bruin.

  3. Op het einde van het gesprek ondertekenen u en de onthaalverantwoordelijke de twee exemplaren van de nieuwe klantenfiche. U bewaart elk één exemplaar ervan.

  Bent u meerderjarig en hebt u geen huidtype 1 dan mag u gaan zonnen … maar vergeet niet volgende voorzorgen te nemen:

  1. Neemt u medicatie, vraag uw arts of apotheker dan of u wel onder de zonnebank mag. Sommige medicatie kan een huidallergie of een snellere verbranding veroorzaken.

  2. Maak samen met de onthaalverantwoordelijke een zonneplan op. Dit doet u aan de hand van uw huidtype en het blootstellingschema. Dit blootstellingsschema vindt u terug in elke cel.
   Een blootstellingschema bestaat voor elke zonnebank en geeft voor elk huidtype aan hoeveel minuten een gebruiker maximaal mag zonnen onder die bank. Dit schema is opbouwend per zonnebeurt tot de maximale tijd bereikt is.

  3. Draag altijd een bril die u beschermt tegen uv-stralen. Uv-stralen kunnen oogmelanoom veroorzaken. Uw ogen sluiten is onvoldoende.

  4. Om te zien hoe uw huid reageert op uv-stralen moet de duur van de eerste zonnebeurt gehalveerd worden en moet u 48 uur wachten voor u opnieuw mag zonnen. Nadien wacht u 24 uur tussen de zonnebeurten want ook uw huid moet kunnen rusten.

  Sommige centra zijn geautomatiseerd; dit wil zeggen dat de zonnebanken elektronisch worden bestuurd. In deze centra moet de onthaalverantwoordelijke minstens 4 dagen per week gedurende 1 uur per dag aanwezig zijn.

  1. Ga de eerste keer naar het centrum als de onthaalverantwoordelijke aanwezig is. Vul nooit zelf een klantenfiche in die u daarna in een bus dropt. Het intakegesprek met de onthaalverantwoordelijke is verplicht. Bovendien legt de onthaalverantwoordelijke u eveneens de werking van het onbemande centrum uit.
    
  2. De onthaalverantwoordelijke moet u persoonlijk de magneetkaart of toegangskaart overhandigen.
   • Zoals in een bemand zonnecentrum moet ook hier een intakegesprek plaatsvinden met de onthaalverantwoordelijke.
   • De onthaalverantwoordelijke mag deze kaart nooit opsturen en hij mag u maar één kaart geven.
     

   Met de magneetkaart of een vergelijkbaar middel kunt u de zonnebank zelf opstarten. Deze kaart past de duur van een zonnebeurt aan uw huidtype aan en houdt rekening met de sterkte van de zonnebank. Telkens wordt de datum en het uur van elke zonnebeurt geregistreerd. Deze kaart zorgt ervoor dat u de verplichte wachttijden respecteert en dat u bij elke eerste blootstelling van een sessie slechts een halve beurt krijgt.
    

  3. Geef deze kaart nooit door aan iemand anders en al zeker niet aan een minderjarige of een persoon met een huidtype 1.

  Kent u een zonnecentrum dat de regels niet respecteert of hebt u een klacht dan kunt u altijd terecht op meldpunt.belgie.be

  Veelgestelde vragen

  Raadpleeg de veelgestelde vragen (PDF, 562.63 KB) zoals mag ik onder de zonnebank?

  Veranderingen op komst

  Op 1 januari 2019 wordt het koninklijk besluit van 20 juni 2002 vervangen door dat van 24 september 2017.

  Vanaf die datum bestaan er 2 methoden voor het bepalen van uw huidtype.

  • Ofwel gebeurt dat door een arts. In dat geval moet u de onthaalverantwoordelijke van het zonnecentrum een medisch getuigschrift bezorgen dat uw huidtype bevestigt. Dat medisch getuigschrift wordt door het zonnecentrum bewaard als bijlage van uw klantenfiche. U en de onthaalverantwoordelijke moeten uw klantenfiche dan opnieuw ondertekenen.
  • De tweede mogelijkheid is dat uw huidtype door de onthaalverantwoordelijke en uzelf wordt bepaald, op voorwaarde dat het zonnecentrum over een toestel beschikt waarmee de gevoeligheid van de huid kan worden bepaald.

  Eens uw huidtype is bepaald, overhandigt de onthaalverantwoordelijke u een persoonlijk identificatiemiddel.

  Alle zonnecentra zullen geautomatiseerd zijn. Uw persoonlijk identificatiemiddel geeft u toegang tot het zonnecentrum en tot het gebruik van de zonnebanken. De zonnebanken zullen niet kunnen worden aangezet zonder gebruik van dat persoonlijk identificatiemiddel.

  Laatst bijgewerkt
  20 juni 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

   Cool én goed zichtbaar op de fiets?

  2. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   Richtlijnen “Consumentenkredieten”

  3. Consumentenbescherming

   Meer e-commerce in België, meer controles door de Economische Inspectie