Databanken kunnen op een dubbele wijze worden beschermd:

 1. Een specifiek “sui generis recht beschermt de inhoud van een databank, d.w.z. het geheel van de gegevens die ze bevat. Dit sui generis recht (of databankenrecht) kan databanken beschermen zelfs al zijn ze niet origineel.

  Het doel van dit sui generis recht is om de investeringen in de sector te beschermen en te vermijden dat concurrenten de inhoud van databanken gewoon zouden overnemen.

  Deze sui generis bescherming van databanken is geregeld door titel 7 van boek XI van het Wetboek van economisch recht.
   

 2. Het auteursrecht beschermt de structuur van de databank, indien die origineel is.

  De mogelijkheid van bescherming door het auteursrecht biedt voor databanken echter  onvoldoende bescherming omdat veel databanken niet voldoen aan de vereiste van originaliteit, wegens het nastreven van een methodische of een exhaustieve presentatie.

  De bescherming van databanken door het auteursrecht is geregeld door titel 5 van boek XI van het Wetboek van economisch recht.

Indien de voorwaarden voor elk van deze beschermingsregimes zijn vervuld, kunnen deze regimes gecumuleerd worden. Een databank kan dus zowel door het databankenrecht (sui generis recht) als door het auteursrecht beschermd worden.

Laatst bijgewerkt
8 januari 2021