Het sui generis recht komt toe aan de producent van de databank, die er dus de houder van is.

De producent van een databank is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het initiatief neemt tot, en het risico draagt van, de investeringen die geleid hebben tot de creatie van de databank.

Wanneer een databank wordt aangemaakt in het kader van een arbeidsovereenkomst, dan komt het sui generis recht in beginsel toe aan de werkgever, aangezien hij normaal degene is die de nodige investeringen doet (bijvoorbeeld lonen betalen en het nodige materiaal ter beschikking stellen van de werknemer).

Wordt de databank op bestelling tot stand gebracht (opdrachtgeving), dan wordt de opdrachtgever als de producent van de databank beschouwd, omdat hij het initiatief heeft genomen en de opgeleverde databank heeft gefinancierd.

Laatst bijgewerkt
12 januari 2021