Bepaalde vormen van gebruik zijn toegestaan zonder dat de gebruiker hiervoor de voorafgaande toestemming van de producent van de databank moet verkrijgen. Het gaat hier over de uitzonderingen op het exclusieve recht van de producent van een databank.

De handelingen die zonder de toestemming van de producent van de databank mogen worden gesteld, zijn de volgende:

  • opvraging en hergebruik van niet-substantiële delen van een databank (let wel, het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van dergelijke niet-substantiële delen op zodanige wijze dat de databank kan gereconstrueerd worden, is dan weer niet toegestaan);
  • opvraging voor privédoeleinden;
  • opvraging zonder winstoogmerk voor het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek;
  • gebruik in het kader van de openbare veiligheid, of in het kader van administratieve of gerechtelijke procedures;
  • elke handeling die het voor een blinde of slechtziende mogelijk maakt om toegang te hebben tot een databank, in een voor de betrokkene toegankelijk formaat;
  • het doorverkopen van een exemplaar van een databank, wanneer dat exemplaar met toestemming van de producent binnen de Europese Unie in de handel werd gebracht (deze uitzondering geldt echter niet voor transmissies over een netwerk).
Laatst bijgewerkt
12 januari 2021