Het sui generis recht  heeft een beschermingsduur van 15 jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de creatie van de databank werd voltooid.

Wanneer aanvankelijk slechts intern gebruik van de databank werd gemaakt, begint de termijn pas te lopen vanaf het ogenblik waarop ze ter beschikking werd gesteld aan het publiek (bijvoorbeeld vanaf de commercialisering van de databank).

De termijn wordt hernieuwd bij elke nieuwe substantiële investering die gedaan wordt naar aanleiding van een aanpassing van de databank (bijvoorbeeld wanneer het up-to-date houden ervan een belangrijke financiële investering vereist).

Laatst bijgewerkt
24 maart 2022