Het voorwerp van de bescherming

Het sui generis recht heeft betrekking op het geheel van gegevens zoals die in een databank zijn verzameld.

Beschermingsvoorwaarden

Het sui generis recht is van toepassing op databanken die het resultaat zijn van een kwalitatief of kwantitatief substantiële investering. Deze investering kan bestaan uit het inzetten van belangrijke financiële, technische of menselijke middelen voor de aanmaak van de databank, zoals het aanwerven van gekwalificeerd personeel of de aankoop van specifiek technisch materiaal.

Zo vereist het aanmaken van een website, met daarop de uurroosters van alle Belgische filmzalen, een substantiële investering. Wekelijks moeten de juiste gegevens immers verzameld worden, moet specifieke software aangekocht of geschreven worden en moet de website zelf op proactieve wijze beheerd worden.

De uurroosters voor het openbaar vervoer worden daarentegen op zichzelf niet door het sui generis recht beschermd, aangezien de aanmaak ervan nodig is voor het organiseren van het openbaar vervoer. Er is geen bijzondere investering nodig voor het opnemen van deze uurroosters in een databank. Het is anderzijds niet uitgesloten dat, wanneer deze gegevens samen met een zoekfunctie en een routebeschrijving binnen een webtoepassing online beschikbaar worden gesteld, de investering die nodig was voor de presentatie van al deze gegevens toch volstaat om het sui generis recht te kunnen toepassen.

Laatst bijgewerkt
12 januari 2021