De regering heeft maatregelen genomen om de energiefactuur van de huishoudens te verlichten naar aanleiding van de forse stijging van de energieprijzen. Sommige maatregelen werden eerder al opgenomen in de wet houdende diverse bepalingen op het vlak van energie:

Op 14 maart 2022 heeft het kernkabinet een akkoord bereikt over een nieuw pakket maatregelen om de Belgische gezinnen beter te beschermen tegen de prijsvolatiliteit op de energiemarkt:

  • verlenging van de tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit tot 6 % tot en met 30 september 2022;
  • tijdelijke verlaging van de btw op gas tot 6 % van 1 april tot en met 30 september 2022;
  • verlenging van het uitgebreide sociale tarief (tot mensen met een bruto maandinkomen van minder dan 1.640 euro) tot 30 september 2022
  • toekenning van een premie van 200 euro voor huishoudens die verwarmen met gasolie of propaan in bulk;
  • tijdelijke verlaging van de accijns op diesel en benzine met 0,175 euro per liter
  • inwerkingtreding van de "omgekeerde cliquet" van 1,7 euro per liter (maatregel die midden juni opnieuw wordt geëvalueerd);
  • Verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief (tot personen met een maandelijks bruto inkomen lager dan 1.640 euro) tot 30 september 2022.

Regionale maatregelen

Er zijn ook regionale maatregelen om de energierekening van huishoudens te verlagen. Raadpleeg de websites van de verschillende gewesten voor meer informatie:

Meer weten?

Als u vragen hebt, contacteer dan ons Contact Center.

Het Contact Center is het enige contactpunt van de FOD Economie en staat elke werkdag van 9 tot 17 uur tot uw dienst via:

Laatst bijgewerkt
3 mei 2022