Table of Contents

  Opgelet! Vanaf 1 juli 2023 geeft het recht op de verhoogde tegemoetkoming (RVT) geen recht meer op het sociaal tarief voor energie.

  Tijdelijk recht 

  Het sociaal tarief energie is een goedkoper tarief dan het commerciële tarief op de energiemarkt. Je kan enkel recht hebben als je behoort tot specifieke categorieën.

  Tijdelijk was er ook recht voor personen die recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hadden afgesloten als residentiële afnemer van elektriciteit, aardgas of warmte. Deze maatregel was in voege van 1 februari 2021 tot 30 juni 2023. Het sociaal tarief kan enkel nog met terugwerkende kracht toegekend worden, maximum 2 jaar terug vanaf de datum dat de energieleverancier op de hoogte werd gebracht.

  Meer informatie over het sociaal tarief Energie

  Voor wie?

  Het sociaal tarief voor energie was enkel van toepassing als iedereen in het gezin van de verhoogde tegemoetkoming genoot en dus ook de residentiële klant vermeld op het contract. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming (RVT) is in principe een gezinsrecht dat aan het hele gezin wordt toegekend op basis van een laag gezinsinkomen. Op die manier genieten in de meeste gevallen alle leden van het gezin dit statuut.

  Hoe wordt het sociaal tarief toegepast voor personen met een verhoogde tegemoetkoming?

  Het sociaal tarief voor energie wordt u in de meeste gevallen automatisch toegekend.

  Aangezien de maatregel ten einde is, kan het sociaal tarief in uitzonderlijke gevallen enkel nog met terugwerkende kracht worden toegepast via een papieren attest. Dit kan enkel indien u in de periode van de maatregel genoot van de verhoogde tegemoetkoming en indien het sociaal tarief op dat ogenblik nog niet werd toegepast.

  Het papieren attest moet op naam van contracthouder afgeleverd kunnen worden.

  Voor personen met het recht op een verhoogde tegemoetkoming is uw ziekenfonds verantwoordelijk voor het attest. U moet steeds een recent attest kunnen voorleggen. Dat wil zeggen een met een recente attest-datum in het lopende jaar.

  Contactgegevens van de ziekenfondsen

  Voor het sociaal tarief is een specifiek attest beschikbaar, dat volgende gegevens moet bevatten:

  • de naam van het ziekenfonds
  • de voornaam en de naam van de rechthebbende
  • het adres van de rechthebbende
  • het rijksregisternummer van de rechthebbende
  • de ingangsdatum van het recht
  • de datum van het attest
  • de vermelding “recht op de verhoogde tegemoetkoming”
  • de vermelding "op basis van het attest kan het sociaal tarief voor energie aangevraagd worden bij de energieleverancier"

  Dat attest bezorgt u aan uw energieleverancier, waarvan u de gegevens vindt op de laatste energiefactuur.

  Het sociaal tarief wordt aan de hand van een papieren attest op een gelijkaardige wijze als de automatische toepassing op de energiefactuur berekend. 

  Andere vragen?

  U kunt contact opnemen met de cel Sociale Energie van de FOD Economie.

  Voor een vlotte behandeling van uw dossier deelt u volgende gegevens mee:

  • uw rijksregisternummer
  • uw naam
  • de naam van de rechthebbende
  • het adres
  • het klantnummer bij de energieleverancier
  Laatst bijgewerkt
  19 maart 2024