Door richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 december 1996 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, werd een eerste aanzet gegeven om de sterk monopolistisch georganiseerde elektriciteitsmarkt vrij te maken en open te stellen voor andere marktspelers.

Deze richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 11 mei 1999).

De richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2003 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van richtlijn 96/92/EG heeft het proces van de liberalisering nog versneld. Deze richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Laatst bijgewerkt
25 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie

 2. Energie

  Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas - Wijziging van tarieven vanaf 01.02.2019