Elke lidstaat van de EU moet voor 15 december 2015 één of meerdere „benoemde elektriciteitsmarktbeheerders (NEMO)” aanwijzen (Europese verordening 2015/1222 van de commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer).

Deze entiteit wordt aangewezen door de minister bevoegd voor Energie, in overeenstemming met de relevante Belgische wetgeving (koninklijk besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken).

De aangewezen entiteit moet taken uitvoeren met betrekking tot eenvormige day-ahead- of eenvormige intradaykoppeling.

Elke onderneming die een vergunning wenst te bekomen stuurt haar aanvraag naar de minister met een kopie in papieren en elektronische (usb-stick) versie naar de Algemene Directie Energie en de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

 • Minister voor Energie - Marie Christine Marghem

  Beleidscel en Secretariaat van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
  Wetstraat 51
  1040 Brussel

 • Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

  T.a.v. Algemene Directie Energie
  North Gate
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

 • Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

  Nijverheidsstraat 26-38
  1040 Brussel

De aanvraag bevat de elementen die de verschillende instanties toelaten de criteria vernoemd in artikel 6 van de verordening te evalueren. Het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 dient ter interpretatie van de gestelde criteria.

Laatst bijgewerkt
20 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

 2. Energie

  Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

 3. Energie

  Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België