Leveringsvergunning

De levering van elektriciteit die in België via het transmissienet gebeurt door tussenpersonen en leveranciers, is vergunningplichtig.

Vergunningen voor het leveren van elektriciteit aan in België gevestigde klanten die aangesloten zijn op het transmissienet of op een directe lijn waarvan de nominale spanning meer dan 70.000 volt bedraagt, worden afgeleverd door de federale minister van Energie.

Aanvragen voor leveringsvergunning moeten gericht worden aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Voor het leveren van elektriciteit via het distributienet raadpleegt u:

  • voor Brussel: BRUGEL;
  • voor Vlaanderen: VREG;
  • voor Wallonië: de CWaPE.

Lijst van de ondernemingen houders van leveringsvergunning voor elektriciteit (PDF, 232.16 KB)

Belgische elektriciteitsbeurs

De Belgische elektriciteitsbeurs is een gecentraliseerd platform dat de handel in elektriciteit tussen kopers en verkopers mogelijk maakt. Op dit platform worden elektriciteitsvolumes verhandeld tussen verschillende actoren (producenten, leveranciers, industriële grootverbruikers, ...).

De Belgische elektriciteitsbeurs is in het leven geroepen als gevolg van de vrijmaking van de Europese elektriciteitsmarkt.

In 2006 werd EPEX SPOT Belgium (voorheen Belpex) aangesteld om de elektriciteitsbeurs te organiseren en te beheren.

Laatst bijgewerkt
23 september 2022