De EU heeft de eisen voor energie-etikettering vastgelegd voor individuele productgroepen.

Sinds 1 maart 2021 bestaan de twee energielabels naast elkaar in de winkelrekken, namelijk het oude label met energieklassen van A+++ tot G, en het nieuwe energielabel (A-G).

Door de technologische ontwikkelingen is de energie-efficiëntie van producten in de loop der jaren gestaag verbeterd. Daardoor vallen steeds meer apparaten in de energieklassen boven A (van A+ tot A+++). Dat maakt het moeilijk om een onderscheid te maken tussen de meest en minst efficiënte apparaten.

Daarom werd besloten de criteria en de testmethodes voor de toekenning van de verschillende klassen te herzien en de huidige kleurcodes en schalen aan te passen aan een eenvoudiger systeem, gaande van A tot G.

EU energylabel

De nieuwe schaal leidt ertoe dat de consument de oude referenties die hij nu in gedachten heeft, moet loslaten: een B op het nieuwe label heeft helemaal niet meer dezelfde energieprestatie hebben als een B op het oude label. Zo kan, bijvoorbeeld, een koelkast die vroeger behoorde tot de energieklasse A+++ heeft, bij het nieuwe energielabel zich situeren in de B of C klasse.

In de regel behoort er bij de start een enkel appartaat tot de nieuwe klasse A. Zo is er ruimte voor toekomstige technologische ontwikkelingen richting meer energie-efficiëntie, zonder dat op korte termijn de schalen weer moeten worden aangepast.

Verplichtingen voor handelaars

Sinds 1 maart 2021 is de handelaar verplicht het nieuwe label in de nabijheid van het product, en goed zichtbaar, te tonen voor de vijf betrokken productcategorieën. Het oude label blijft van kracht voor de negen overige productcategorieën.

Hoe herkent u het nieuwe label?

Aangezien niet alle categorieën van apparaten het nieuwe energielabel tegelijkertijd invoeren, moet de consument altijd weten met welk label hij te maken heeft wanneer hij een product koopt. De eenvoudigste manier is om te kijken of er een QR-code op het label staat: zo ja, dan gaat het om het nieuwe label. Die code verwijst naar een productdatabank met meer informatie over het product.

In ieder geval is het niet zinvol om een label met de klassen A+, A++ en A+++ te vergelijken met een nieuw label.

Het onderstaande vergelijkende schema illustreert de verschillen tussen de twee soorten etiketten (bijvoorbeeld voor een vaatwasser).

energy label washer

Nieuwe berekeningswijze

Achter het nieuwe label schuilt een nieuwe berekeningswijze van technische parameters, en de manier waarop een product getest wordt. Dat is een van de redenen waarom het oude label niet vergeleken kan worden met het nieuwe label. De nieuwe berekeningswijze en testmethodes weerspiegelen beter het werkelijke verbruik van een toestel in het dagelijkse leven. Het nieuwe label houdt nu bijvoorbeeld ook rekening met wascycli waarbij de trommel niet helemaal gevuld is (half gevuld, voor een kwart gevuld). Wassen gebeurt immers niet altijd aan volle capaciteit.

Waterverbruik

Naast het energieverbruik geeft het energielabel ook informatie over het waterverbruik van een toestel. Het gaat in het bijzonder over wasmachines, was-droogcombinaties, en vaatwassers.

Het symboolenergy labelgeeft het waterverbruik per cyclus aan. Hoe lager het aantal liter vermeld op het label, hoe beter voor het milieu en uw waterrekening.

Laatst bijgewerkt
27 maart 2023