De EU heeft de eisen voor energie-etikettering vastgelegd voor individuele productgroepen.

Vanaf 1 maart 2021 bestaan de twee energielabels naast elkaar in de winkelrekken, namelijk het oude label met energieklassen van A+++ tot G, en het nieuwe energielabel (A-G).

Door de technologische ontwikkelingen is de energie-efficiëntie van producten in de loop der jaren gestaag verbeterd. Daardoor vallen steeds meer apparaten in de energieklassen boven A (van A+ tot A+++). Dat maakt het moeilijk om een onderscheid te maken tussen de meest en minst efficiënte apparaten.

Daarom werd besloten de criteria en de testmethodes voor de toekenning van de verschillende klassen te herzien en de huidige kleurcodes en schalen aan te passen aan een eenvoudiger systeem, gaande van A tot G.

EU energylabel

De nieuwe schaal leidt ertoe dat de consument de oude referenties die hij nu in gedachten heeft, moet loslaten: een B van morgen zal helemaal niet meer dezelfde energieprestatie hebben als een B van vandaag. Zo zou bijvoorbeeld een koelkast die nu klasse A+++ heeft, na 1 maart 2021 een B of een C kunnen hebben.

In de regel bevat de nieuwe klasse A aanvankelijk geen apparaten. Het voordeel: er is ruimte voor toekomstige technologische ontwikkelingen met een grotere energie-efficiëntie, zonder dat de schalen op korte termijn opnieuw moeten worden aangepast.

Vanaf 1 maart 2021 is de winkelier verplicht het nieuwe label in de nabijheid van het product, en goed zichtbaar, te tonen voor deze vier productcategorieën. Vanaf 1 september 2021 volgen lichtbronnen. Het oude label blijft van kracht voor de tien overige productcategorieën.

Hoe herkent u het nieuwe label?

Aangezien niet alle categorieën van apparaten het nieuwe energielabel tegelijkertijd invoeren, moet de consument altijd weten met welk label hij te maken heeft wanneer hij een product koopt. De eenvoudigste manier is om te kijken of er een QR-code op het label staat: zo ja, dan gaat het om het nieuwe label. Die code verwijst naar een productdatabank met meer informatie over het product.

In ieder geval is het niet zinvol om een label met de klassen A+, A++ en A+++ te vergelijken met een nieuw label.

Het onderstaande vergelijkende schema illustreert de verschillen tussen de twee soorten etiketten (bijvoorbeeld voor een koelkast zonder diepvriezer).

energy label washer

Nieuwe berekeningswijze

Achter het nieuwe label schuilt een nieuwe berekeningswijze van technische parameters, en de manier waarop een product getest wordt. Dat is een van de redenen waarom het oude label niet vergeleken kan worden met het nieuwe label. De nieuwe berekeningswijze en testmethodes weerspiegelen beter het werkelijke verbruik van een toestel in het dagelijkse leven. Het nieuwe label houdt nu bijvoorbeeld ook rekening met wascycli waarbij de trommel niet helemaal gevuld is (half gevuld, voor een kwart gevuld). Wassen gebeurt immers niet altijd aan volle capaciteit.

Waterverbruik

Naast het energieverbruik geeft het energielabel ook informatie over het waterverbruik van een toestel. Het gaat in het bijzonder over wasmachines, was-droogcombinaties, en vaatwassers.

Het symboolenergy labelgeeft het waterverbruik per cyclus aan. Hoe lager het aantal liter vermeld op het label, hoe beter voor het milieu en uw waterrekening.

Laatst bijgewerkt
21 september 2021