Wat kunt u doen als de verkoper de overeengekomen leveringstermijn overschrijdt bij een verkoop op afstand, bv. bij een verkoop via internet?

Mag u de aankoop ontbinden?

Wat u moet weten

Tenzij de overeenkomst het uitdrukkelijk anders voorziet, moet de onderneming de goederen ten laatste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst leveren (art. VI.43 Wetboek van economisch recht).

Die regel geldt ook bij verkoop op afstand: de verkoper moet dus

  • ofwel leveren ten laatste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst
  • ofwel de contractueel vastgelegde leveringstermijn respecteren.

Meer informatie over de verkoop op afstand en de levering in het bijzonder.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Als de verkoper de termijn van 30 dagen overschrijdt Stel hem in gebreke
  typebrief (DOC, 51 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen  kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020

Laatste nieuws voor dit thema