Wat kunt u van de verkoper verkrijgen dankzij de garantie?

Het product dat u hebt gekocht, werkt niet. De wettelijke garantie is van toepassing, en u wil het zo snel mogelijk laten herstellen. Er moet wellicht maar iets kleins bijgesteld worden, wat vrij eenvoudig uit te voeren is.

Maar als de herstellingstermijnen die de verkoper u voorstelt u te lang lijken voor zo’n kleine ingreep? Zijn ze daarom onredelijk? Vanaf welk moment zou u moeten afzien van die herstelling en ronduit vragen om vervanging van uw product?

Wat u moet weten

Als het product een gebrek vertoont dat onder de wettelijke garantie valt, hebt u de keuze tussen een herstelling en een vervanging (binnen een redelijke termijn).

Naargelang van de termijnen en de omvang van de kosten heeft de verkoper wel het recht de ene optie boven de andere te verkiezen: herstelling of vervanging.

Een "redelijke" termijn hangt af van de aard van het goed en van de gebruiken in de sector.

  • De herstelling van een wagen neemt doorgaans minder dan een week in beslag, maar de herstelling van een smartphone door een door de fabrikant erkend gespecialiseerd centrum kan tot 3 weken duren, of zelfs langer.

De verkoper moet er wel voor zorgen dat u, als consument, geen al te grote hinder ondervindt. De garantietermijn wordt ook verlengd met de tijd dat het toestel in herstelling was.

  • Als u het bijvoorbeeld meer dan 6 weken zonder gsm moet stellen, wegens een herstelling onder garantie, moet uw garantie met 6 weken worden verlengd.

De wet voorziet ook in de mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen als, bijvoorbeeld, de verkoper nalaat om zijn garantieverplichtingen zonder ernstige overlast voor u uit te voeren. Komt u niet tot een akkoord met de verkoper, dan is het aan de rechter om te bepalen of de verkoper een fout heeft gemaakt die u schade heeft veroorzaakt en om het bedrag van die eventuele schade te ramen.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Als de verkoper een herstelling voorstelt Vraag hem wat de termijn is voor de herstelling
Als er voor uw product geen reserveonderdelen meer zijn Eis de vervanging van het product
Als de herstellingstermijn overdreven is Vraag om vervanging van het product
Als de herstellingstermijnen langer zijn dan gepland Vraag eventueel om vergoeding voor de schade die u geleden heeft
Als de herstelling niet succesvol was Vraag om vervanging van uw product of om (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling ervan

 

U bent niet bij de verkoper geraakt... of hij heeft uw vraag genegeerd

In dat geval moet u hem dezelfde vragen stellen, maar dan schriftelijk.

Kies voor e-mail als u niet voldoende tijd hebt om naar de verkoper te gaan. Heeft hij zich daarentegen verzet tegen uw vraag, dan kunt u hem maar beter een brief sturen. Een aangetekend schrijven is niet verplicht.

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Schriftelijk verzoek om herstelling of vervanging typebrief (DOC, 24 KB) 
 
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Richt u tot de Consumentenombudsdienst
  Meld eventueel deze praktijk aan de FOD Economie
Laatst bijgewerkt
31 mei 2022