Wat kunt u van de verkoper verkrijgen dankzij de garantie?

Het product dat u hebt gekocht, werkt niet. Het valt onder de wettelijke garantie, maar uw verkoper zegt dat de herstelling ervan hem veel tijd zal kosten.

Of hij zegt dat een herstelling vrij duur zal zijn.

Hebt u het recht hem te vragen die herstelling niet uit te voeren, maar uw product gewoon te vervangen door een ander (identiek of een met dezelfde kenmerken) dat wel perfect werkt?

En als de herstellingstermijnen die de verkoper me voorstelt me erg lang lijken? Zijn ze daarom onredelijk?

Wat u moet weten

Als het product een gebrek vertoont dat onder de wettelijke garantie valt, hebt u de keuze tussen een herstelling en een vervanging.

Naargelang van de termijnen en de omvang van de kosten, heeft de verkoper wel het recht de ene optie boven de andere te verkiezen: herstelling of vervanging.

Een "redelijke" termijn hangt af van de aard van het goed en de gebruiken in de sector.

  • De herstelling van een wagen neemt doorgaans minder dan een week in beslag, maar de herstelling van een smartphone door een door de fabrikant erkend gespecialiseerd centrum kan tot 3 weken duren, of zelfs langer.

De verkoper moet er wel voor zorgen dat u geen al te grote hinder ondervindt. De garantietermijn wordt ook verlengd met de tijd dat het toestel in herstelling was.

  • Als u het bijvoorbeeld meer dan 6 weken zonder gsm moet stellen, wegens een vervanging onder garantie, moet de garantie met 6 weken worden verlengd.

De wet voorziet ook in de mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen als, bijvoorbeeld, de verkoper nalaat om zijn garantieverplichtingen zonder ernstige overlast voor u uit te voeren.

Komt het niet tot een akkoord met de verkoper, dan is het aan de rechter om te bepalen of de verkoper een fout heeft gemaakt die u schade heeft veroorzaakt en om het bedrag van die eventuele schade te ramen.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Als de verkoper een vervanging voorstelt Vraag hem wat de termijn is voor de vervanging (bestelling, levering, ...)
Als de termijn voor de vervanging overdreven is Vraag om (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van het product
  Vraag eventueel om vergoeding voor de schade die u leed
Als u van oordeel bent dat u grote hinder ondervond Eis schadevergoeding 

 

U bent niet bij de verkoper geraakt... of hij heeft uw vraag genegeerd

In dat geval moet u hem dezelfde vragen stellen, maar dan schriftelijk.

Kies voor e-mail als u niet voldoende tijd hebt om naar de verkoper te gaan. Heeft hij zich daarentegen verzet tegen uw vraag, dan kunt u hem maar beter een normaal gefrankeerde brief sturen, of een e-mail.

U verzoekt schriftelijk om volledige of gedeeltelijke terugbetaling typebrief (DOC, 23 KB) 
 
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Richt u tot de Consumentenombudsdienst
  Meld eventueel deze praktijk aan de FOD Economie
Laatst bijgewerkt
31 mei 2022