Search results

  1. Het opstellen van het jaarverslag door de controledienst maakt een wezenlijk deel uit van zijn opdracht. Transparantie is namelijk een essentieel onderdeel van het systeem dat werd ingesteld door de wet
  2. Dankzij de goedkeuring van een eigen langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling beschikt België nu over een ambitieus raamwerk om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Gezien de uitdagingen die
  3. De FOD Economie heeft tot taak innovatie in dienst van een duurzame economie te stimuleren en heeft daarom onderzocht wat de voor- en nadelen van e-commerce zijn voor de duurzaamheid van uw onderneming. In
  4. Gocarts moeten voldoen aan de het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. Dit Wetboek stelt dat alle producten en diensten die op de markt worden gebracht of
  5. Het hierna vermelde nationale plan werd in februari 2014 voorgesteld door de FOD Economie en daarna in het eerste trimester 2014 ter raadpleging voorgelegd. Het mag dus niet verward worden met het