E-commerce - Een troef voor de duurzaamheid van uw onderneming?

E-commerce - Een troef voor de duurzaamheid van uw onderneming?

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De FOD Economie heeft tot taak innovatie in dienst van een duurzame economie te stimuleren en heeft daarom onderzocht wat de voor- en nadelen van e-commerce zijn voor de duurzaamheid van uw onderneming.

  In dit artikel wordt eerst de situatie van e-commerce in België geschetst.

  Vervolgens worden de kosten en baten van e-commerce vanuit een economisch, maatschappelijk en ecologisch standpunt voorgesteld.

  Tot slot krijgt u een aantal tips om, rekening houdend met deze kosten en baten, een geslaagde start in de elektronische handel te maken.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018