Gocarts

Gocarts - Toelichting van de FOD Economie

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Gocarts moeten voldoen aan de het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. Dit Wetboek stelt dat alle producten en diensten die op de markt worden gebracht of aangeboden, veilig moeten zijn.

  Gocarts bestemd voor kinderen tot 14 jaar worden echter als speelgoed aanzien omdat het om producten gaat die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt. Ze moeten beantwoorden aan de eisen van het koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed.

  Voorbeelden van gocarts die worden aanzien als speelgoed, zijn:

  • eenpersoonsgocarts voor kinderen van 3 tot 14 jaar;

  • gocarts met een carrosserie voor kinderen van 4 tot 9 jaar;

  • duwwagentjes voor kinderen van 1 tot 4 jaar.

  Laatst bijgewerkt
  26 maart 2018