België als voortrekker van de circulaire economie

België als voortrekker van de circulaire economie

Uitgever
FOD Economie / FOD Volksgezondheid
Publicatiedatum

Dankzij de goedkeuring van een eigen langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling beschikt België nu over een ambitieus raamwerk om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan.

Gezien de uitdagingen die gepaard gaan met het schaarser worden van de hulpbronnen, hebben de voorzitter van de FOD Volksgezondheid en de voorzitter van de FOD Economie besloten om zich gezamenlijk te buigen over de maatregelen die op federaal niveau genomen moeten worden om het concurrentievermogen van de ondernemingen, de werkgelegenheid en de koopkracht van de consumenten te verbeteren, met zo gering mogelijke effecten voor het milieu.

Dit document is een voorstel van de twee administraties voor een bijdrage aan de doelstellingen van de langetermijnvisie en een basis voor de ontwikkeling van een stappenplan voor een efficiënter gebruik van de hulpbronnen.

Het document werd bezorgd aan de formateurs van de federale regering, aan de minister van Economie en Consumenten en aan de minister van Milieu en Duurzame Ontwikkeling.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018