Enkele jaren geleden is het “LAN-party” fenomeen ontstaan. Het gaat om een bijeenkomst van mensen met een specifieke interesse voor videospelletjes en die op een zelfde plaats samenkomen en hun pc’s met elkaar verbinden om zodoende samen te spelen. In het begin ging het meestal om een kleine bijeenkomst van vrienden of familieleden. Nu kunnen dergelijke bijeenkomsten honderden mensen samenbrengen en een tiental dagen duren.

Als het oorspronkelijke doel van deze bijenkomsten volstrekt aanvaardbaar is, moet men toch de aandacht van de organisatoren en van de deelnemers vestigen op het naleven van bepaalde regels, zodat deze bijeenkomsten in optimale omstandigheden verlopen en dat iedereen plezier heeft.

Gaming is no crime!

Deze regels hebben betrekking op de economische reglementering (inschrijving als handelaar, op het naleven van de wetgeving inzake handelspraktijken, op het naleven van auteursrechten, enz.) maar betreffen ook het domein van informatica (beveiliging van de werktuigen) en van logistiek (hygiëne, veiligheid en ongeschondenheid van de gebouwen en deelnemers), en natuurlijk ook de beteugeling van bepaalde misdrijven (toegang van minderjarige, drugverkoop of -gebruik, pedopornografie, enz.)

Meer informatie over het organiseren van een LAN-party

Om te weten welke beroeps- en/of beheerskennissen men moet bezitten voordat men bepaalde activiteiten kan uitoefenen, of om meer informatie te krijgen over ondernemingsloketten, contacteer de dienst “Ondernemingsloketten” van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Over auteursrechten kunt u de Dienst voor Intellectuele Eigendom contacteren.

Ten slotte, indien u slachtoffer bent van een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk kunt u dit melden aan het Meldpunt.

Laatst bijgewerkt
17 januari 2019