Auteursrecht

 

Al gehoord van onze rubriek Guidance?

Als u zich op deze pagina bevindt, dan bent u ongetwijfeld op zoek naar referentie-informatie op de site van de FOD Economie over auteursrechten.

Maar als u praktische tips en instrumenten binnen handbereik wilt om een concreet probleem op te lossen in verband met de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen van het koninklijk besluit van 25 april 2014 kunt u gebruik maken van de tool Guidance.

Schilderijen, foto’s, tekeningen, literatuur, film, muziek, maar ook webpagina’s, design van meubelen, syllabi, choreografieën en computerprogramma’s… zijn werken die in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Deze bescherming betekent dat heel wat vormen van gebruik van een bepaald werk niet toegelaten zijn zonder dat daarvoor de toestemming van de auteur (of zijn rechthebbenden) is bekomen.

Deze regels die het gebruik van een beschermd werk afhankelijk maken van de wil van de auteur, hebben tot doel om aan deze laatste de mogelijkheid te bieden om uit de exploitatie van zijn werk een inkomen te verwerven.

Auteursrechtelijk beschermde werken hebben namelijk een economische waarde die op de markt kan worden verhandeld (fonogrammen, boeken, databanken, computerprogramma’s…).

De bescherming door het auteursrecht

 • Welke creaties worden door het auteursrecht beschermd?
 • Onder welke voorwaarden?
 • Wat zijn de rechten van de auteur?
 • Welke rechtsmiddelen zijn voorhanden bij inbreuk op het auteursrecht?

Rechten en plichten van de gebruikers van werken

 • Hoe weet men of een werk auteursrechtelijk beschermd is?
 • Wat zijn mijn rechten als gebruiker van een werk (muziek, film, webpagina’s, video…) en wat is verboden?
 • Tot wie moet men zich richten om toestemming te vragen?

Controledienst van de beheersvennootschappen van auteursrechten en naburige rechten

 • Wat is de bestaansreden van het collectief beheer van rechten? 
 • Welke zijn de wettelijke verplichtingen van de beheersvennootschappen? 
 • Aan welke controle zijn zij onderworpen?

Het recht op afbeelding

 • Hoe wordt de afbeelding van een persoon beschermd?
 • Welke zijn de duurtijd en de voorwaarden van deze bescherming?
Laatst bijgewerkt
8 januari 2021