Online spelletjes vallen onder de toepassing van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen,

de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, indien het gaat om een kansspel in de zin van deze wet.

Bedoeld worden spelen waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij een verlies van deze inzet door minstens een van de spelers, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens een van de spelers of inrichters van het spel tot gevolg heeft en waarbij het toeval een element is, zelfs als is het slechts bijkomstig, in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.

In zo'n geval moet de exploitant beschikken over een zowel een vergunning om kansspelen in de reële wereld aan te bieden als over een extra vergunning om de spelen online te mogen aanbieden. De deelname aan kansspelen via internet – met uitzondering van weddenschappen – is verboden voor personen onder de 21 jaar. De deelname aan online weddenschappen is verboden voor minderjarigen. 

Laatst bijgewerkt
21 november 2022