Table of Contents

  Voor het eerst in 2021 geeft een nieuwe reeks indicatoren een overzicht van het vermogen van personen om de waarheidsgetrouwheid van informatie die ze op het internet vinden, te beoordelen.

  België overtreft het Europese gemiddelde op al die indicatoren, maar er is ruimte voor verbetering in vergelijking met de resultaten van onze Nederlandse buren.

  In de afgelopen drie maanden, in 2021, heeft meer dan de helft van de personen (56%) op nieuwssites of sociale media informatie gezien die als onjuist of dubieus wordt beschouwd, maar slechts 34% van hen heeft de juistheid van die informatie gecontroleerd. Wat de informatie op het internet in het algemeen betreft, heeft slechts 34% van de personen de juistheid van die informatie geverifieerd door:

  • de bronnen te controleren (a)
  • discussies erover online te volgen (b)
  • of gebruik te maken van bronnen die niet op het internet te vinden zijn (c)

  Iets meer dan een op de vijf (23%) controleerde de waarheidsgetrouwheid van op internet gevonden informatie niet, hetzij omdat zij al wisten dat de informatie onbetrouwbaar was (13%), omdat ze niet over de vaardigheden of kennis beschikten om dat te doen (4%), of om andere redenen (6%).

  Voor verschillen in verband met leeftijd, geslacht, opleiding en de aanwezigheid van kinderen in het huishouden zijn de conclusies identiek aan de bevindingen over het niveau van de computervaardigheden van personen.

  Laatst bijgewerkt
  21 december 2022