Table of Contents

  In 2020 gebruikte 61 % van onze burgers (vrouwen 58 %, mannen 64 %) het internet voor hun interactie met de overheid. De score van België is verbeterd ten opzichte van vorig jaar (59 %). België behoudt de 14e plaats in de EU27.

  46 % van de Belgische burgers gebruikt het internet om informatie te verkrijgen van overheidswebsites (vergeleken met 48 % op EU27-niveau). 41 % van de burgers gebruikte internet om vooraf ingevulde formulieren terug te sturen naar de overheid, goed voor de 11e plaats in de EU27.

  De activiteit waarvan Europese en Belgische internetgebruikers (Individuen die het internet tijdens de laatste twaalf maanden gebruikt hebben) het meest gebruikmaken, betreft het verkrijgen van informatie: die wordt uitgeoefend door een op twee internetgebruikers in België (50 %) en door 54 % van de Europese internetgebruikers. Het versturen en downloaden van administratieve formulieren zijn activiteiten die worden uitgeoefend door 45 % van de internetgebruikers in België, of 2 procentpunten boven de EU27 (43 %).

  Op Belgisch niveau gebruiken iets minder vrouwen dan mannen de in de tabel internet voor interactie met de publieke overheden. Het grootste verschil, 10 procentpunt, betreft het versturen van ingevulde administratieve formulieren (vrouwen 40 %, mannen 50 %).

  Redenen om formulieren niet via het internet in te vullen en naar de administratie te sturen

  In België maakte één burger op drie (32 %) in 2020 geen gebruik van internet om ingevulde formulieren naar de overheid te verzenden, ook al moest hij formulieren invullen. Op Europees niveau is dat percentage aanzienlijk lager: slechts 18 % van de EU-burgers maakt geen gebruik van het internet.

  De redenen waarom burgers ingevulde formulieren niet via het internet naar de overheid sturen, zijn uiteenlopend: Burgers die in België wonen, halen meestal vier redenen aan:

  1. 18 % vermeldt niet over de nodige vaardigheden of kennis te beschikken
  2. 16 % verkiest zich ter plaatse te begeven
  3. 12 % heeft meer vertrouwen in een verzending per post
  4. 11 % is ongerust over de bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens

  Als we de antwoorden per geslacht onderzoeken om de meest genoemde redenen, hebben vrouwen meer kans op een gebrek aan vaardigheden of kennis (21 % tegen 15 % voor mannen), terwijl mannen eerder geneigd zijn om documenten door een andere persoon te laten invullen en op te sturen (10 % voor mannen versus 9 % voor vrouwen).

  Enquête over ICT-gebruik huishoudens en individuen

  De onderstaande cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het luik e-government van de enquête over “ICT-gebruik huishoudens en individuen”, die de nationale bureaus voor de statistiek van de EU in 2020 uitvoerden, onder toezicht van Eurostat. De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium voerde de enquête uit in België.

  Laatst bijgewerkt
  8 december 2021