Table of Contents

  De onderstaande cijfers zijn afkomstig uit het luik e-government van de enquête naar het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen. De nationale bureaus voor de statistiek van de EU voerden de enquête uit onder toezicht van Eurostat. De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium voerde de enquête uit in België.

  Interactie met overheidsinstanties via het internet

  In 2021 gebruikte 69,62 % van de Belgische burgers het internet voor hun interactie met de overheid. België scoort ruim boven het EU-gemiddelde, maar blijft tegelijkertijd achter op Nederland (87,27 %), Frankrijk (80,66 %) en Luxemburg (78,20 %). 58,55 % van de Belgische burgers maakt gebruik van het internet om informatie te verkrijgen van websites van de overheid, 50,74 % om officiële formulieren te downloaden en 51,36 % om formulieren in te vullen en in te dienen. 

  Bovenstaande tabel bevat een lijst van internetactiviteiten die verband houden met de interactie van internetgebruikers met overheidsdiensten.

  De meest populaire activiteit onder Europese en Belgische internetgebruikers is contact opnemen met de overheid; die activiteit wordt uitgevoerd door 74,36 % van de internetgebruikers in België (75,99 % voor mannen en 72,76 % voor vrouwen). Het verkrijgen van informatie van openbare websites is de op één na populairste activiteit voor internetgebruikers in ons land. De genderverdeling is evenwichtiger in de EU27 dan in België, waar de verschillen groter zijn in het voordeel van mannen.

  Redenen om formulieren niet via het internet in te vullen en naar de administratie te sturen

  In België gebruikte 62,4 % van de mensen in 2021 het internet om ingevulde formulieren naar de overheid te sturen. Het EU27-gemiddelde bedraagt 72,1 %. In vergelijking met onze buurlanden liggen wij voor op Duitsland (55,6 %), maar ver achter Nederland (94,6 %), Frankrijk (81,3 %) en Luxemburg (72,1 %).

  De redenen waarom burgers ingevulde formulieren niet via het internet naar de overheid sturen, zijn uiteenlopend: burgers die in België wonen, halen meestal vier redenen aan:

  1. 18% verkiest zich ter plaatse te begeven;
  2. 16% vermeldt niet over de nodige vaardigheden of kennis te beschikken;
  3. 15% geeft aan dat iemand anders de formulieren online heeft ingevuld en verzonden;
  4. 15% heeft meer vertrouwen in papieren formulieren;
  5. 8% is ongerust over de bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens.

  Uitgesplitst naar geslacht blijkt uit deze antwoorden dat vrouwen in 2021 net wat vaker vaardigheden of kennis missen (16% tegen 15% voor mannen), terwijl mannen formulieren minder vaak digitaal willen versturen omdat ze bezorgd zijn om de bescherming van hun gegevens en veiligheid (9% tegenover 8% bij vrouwen).

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2024