Table of Contents

  We verstaan onder breedbandinternet, internet waarvan de bandbreedte 30 Mbps of meer is.

  Vaste breedbandinternet

  Dekking van de bevolking met vaste breedband

  De dekkingsgraad van de vaste breedband bedraagt 99,7 % van de Belgische bevolking. Hoewel de dekking bijna volledig is, zijn er toch nog enkele afgelegen gebieden in het Waals Gewest waar geen vaste breedbandtoegang beschikbaar is. Van de Belgische buurlanden hebben enkel Frankrijk en Luxemburg een dekkingsgraad van 100 %.

  Penetratiegraad van breedbandinternet

  De meest recente gegevens voor België hebben betrekking op het einde van 2020. Voor de andere landen dateren ze van juni 2020. In december 2020 bedroeg de penetratiegraad van vast breedbandinternet in België 41,2 abonnementen per 100 inwoners, goed voor een toename van 3 % ten opzichte van eind 2019. Dankzij die stijging wint ons land 1 plaats op de rangschikking en komt ons land op de 5e plaats in de EU27 te staan. Hoewel België zich boven het gemiddelde van de EU27 bevindt, ligt het vrij ver achter op zijn voornaamste buurlanden, met name op Frankrijk (46,0 %) en Duitsland (42,7 %).

  Vaste internetabonnementen naargelang de bandbreedte

  België staat op de eerste plaats van de EU27 wat betreft het aandeel vaste internetabonnementen met een snelheid van minstens 30 Mbps. 96 % van de afgesloten abonnementen hebben een snelheid van 30 Mbps of hoger in juni 2020. Dat is slechts 0,4 % hoger dan eind 2019. Ter vergelijking: het Europees gemiddelde bedraagt 65 %.

  Van alle vaste internetabonnementen in België hebben er 64 % een snelheid van minstens 100 Mbps in juni 2020. België staat hiermee ook ver boven het Europees gemiddelde van 44 %, maar staat slechts 6e in de rangschikking van de EU27. Ons land wordt voorafgegaan door Zweden (80 %), Spanje (80 %), Portugal (79 %), Roemenië (77 %) en Hongarije (69 %).

  Next Generation Access (NGA)

  Next Generation Access (NGA) zijn toegangsnetwerken die geheel of gedeeltelijk uit optische elementen bestaan en die breedbandtoegangsdiensten kunnen leveren met verbeterde kenmerken (zoals een hogere verwerkingscapaciteit) in vergelijking met de diensten die via bestaande kopernetwerken worden geleverd. NGA verwijst naar hogesnelheidsnetwerken, zoals glasvezelnetwerken (FTTH, FTTB, VDSL) en DOCSIS 3.1-kabelnetwerken.

  Dekking van de bevolking door de NGA-netwerken

  België staat nog steeds aan de top van de EU27 wat betreft de dekking van de bevolking door NGA-netwerken (bekabelde netwerken zoals FTTH, FTTB, VDSL, DOCSIS 3.0, die snelheden van minstens 30 Mbps mogelijk maken). In 2020 moet België ook Luxemburg voorlaten, waardoor ons land net buiten de top 3 valt. 99,3 % van de Belgische bevolking is kan toegang verkrijgen tot een internetverbinding van het type NGA, terwijl het Europees gemiddelde 87,2 % bedraagt.

  67,5 % van de Belgische bevolking is gedekt door een netwerk van hoge capaciteit, tegenover een gemiddelde van 59,3 % van de EU27. België doet het daarmee beduidend beter dan zijn twee buurlanden Frankrijk (52,6 %) en Duitsland (55,9 %), maar scoort duidelijk minder goed dan Luxemburg (95,1 %) en Nederland (89,8 %). Wat glasvezelnetwerken betreft, heeft België een grote achterstand op de rest van de EU27. Volgens DataNews Magazine, hoewel ons land voor het tweede jaar op rij procentueel de grootste groeier is, met 155 % meer aangesloten huishoudens dan in 2019, staan we met een dekking van 6,5 % van de huishoudens op de laatste plaats in de EU27 rangschikking.

  Vaste breedbandabonnementen

  België staat in 2020 bovenaan de EU27 rangschikking voor de vaste breedbandabonnementen met een minimale snelheid van 30 Mbps (96,0 %). Voor de abonnementen met een minimale snelheid van 100 Mbps staat ons land op de 6e plaats in de EU27 met 64,5 %. We doen het op dat vlak veel beter dan het Europees gemiddelde dat 44,4 % bedraagt. Zweden (80,3 %), Spanje (79,7 %) en Portugal (79,4 %) voeren de lijst aan van de EU27. Proximus, de historische operator in België is bezig met een versnelde uitrol van het glasvezel netwerk. In juli 2021 hebben zo’n 10 % van de bedrijven en huizen een verbinding met het glasvezelnetwerk. Die investering zorgt nu al voor meer abonnementen met een snelheid van minstens 100 Mbps.

  Mobiele breedbandverbinding

  4G-dekking

  De 4G-dekking is bepaald volgens het percentage huishoudens die in gebieden woont waar een geavanceerde vierde generatie mobiele breedband dekking (LTE protocol) aanwezig is. In België is er een volledige 4G dekking in 2020, zoals dat ook al het geval was in 2019.

  Penetratiegraad van mobiel breedbandinternet

  In juni 2020 was de penetratiegraad van mobiel breedbandinternet gelijk aan 87,1 abonnementen per 100 inwoners in België. Ons land staat hiermee op de 21e plaats van het klassement van de EU. België loopt ver achter op het Europees gemiddelde (104 abonnementen per 100 inwoners) en op drie van zijn buurlanden: Luxemburg, (110 abonnementen per 100 inwoners), Frankrijk (98 abonnementen per 100 inwoners) en Nederland (96 abonnementen per 100 inwoners). Twee mogelijke hypotheses kunnen een verklaring bieden voor deze toestand: enerzijds een gebrek aan uitrusting voor sommige categorieën van de bevolking, voornamelijk ouderen, en anderzijds de vrij hoge kosten voor mobiel breedbandinternet in ons land, meer bepaald voor forfaits met hoge volumes aan mobiele gegevens.

  Laatst bijgewerkt
  8 december 2021