Table of Contents

  De geavanceerde technologieën zoals Artificiële Intelligentie (AI), 3D-printing, Big Data … doen geleidelijk hun intrede in de wereld van de ondernemingen.

  Artificiële intelligentie

  Volgens de Europese Commissie heeft artificiële intelligentie (AI), ook kunstmatige intelligentie (KI) genaamd, "betrekking op systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelstellingen te verwezenlijken. Op KI gebaseerde systemen kunnen uitsluitend uit software bestaan en actief zijn in de virtuele wereld (bijvoorbeeld stemgestuurde assistenten, software voor beeldanalyse, zoekmachines en systemen voor spraak-en gezichtsherkenning), maar KI kan ook in hardwareapparaten worden geïntegreerd (bijvoorbeeld geavanceerde robots, zelfrijdende auto’s, drones of toepassingen van het internet der dingen).”

  In 2020 maakt 5 % van de bedrijven in België gebruik van kunstmatige intelligentiesystemen. Het gebruik van AI is sterk gecorreleerd met de grootte van het bedrijf: 17 % van de grote bedrijven maakt gebruik van AI, tegenover slechts 4 % van de kleine bedrijven. 

  Machine Learning

  Machine Learning is een leertechniek die eigen is aan artificiële intelligentie (AI). Het doel van Machine Learning is om een computer of machine in staat te stellen van zijn ervaring te leren op basis van de gegevens die aan de computer of machine worden verstrekt. Hoe beter de computer of machine wordt getraind, hoe “intelligenter” hij wordt.

  3 % van de ondernemingen in België maakt gebruik van die technologie. De grootte van de onderneming speelt duidelijk een rol bij het gebruik van Machine Learning: bij grote ondernemingen maakt 18 % gebruik van de technologie terwijl dat maar 2 % is bij de kleine ondernemingen.

  Natural Language Processing

  Natural Language Processing, ofwel de automatische verwerking van natuurlijke taal is een tak van automatisch leren (Machine Learning) die een machine in staat stelt menselijke taal te herkennen. Hierdoor kan de machine bevelen van een mens begrijpen, ze interpreteren en op een gepaste manier antwoorden.

  In 2020 maakt 1% van de ondernemingen gebruik van een analysesysteem voor big data met gebruik van Natural Language Processing. Het gebruik van die technologie hangt samen met de grootte van de onderneming, aangezien 9 % van de grote ondernemingen in België ervan gebruikmaken, ten opzichte van slechts 1 % van de kleine ondernemingen. België ligt duidelijk voor op het Europese gemiddelde en ook op de buurlanden.

  Dienstrobots

  Dienstrobots zijn robots die nuttige taken uitvoeren voor de mens of uitrustingen, met uitzondering van applicaties voor industriële automatisatie.

  In 2020 gebruikte 2 % van de ondernemingen in België die dienstrobots, wat overeenstemt met het Europese gemiddelde en de cijfers die werden vastgesteld in onze buurlanden.

  Chatbot

  De chatbot is een robotachtige software met kunstmatige intelligentie. Het is in staat tot interactie in natuurlijke taal en in real time, het beantwoordt vragen en stelt oplossingen en diensten voor die aangepast zijn aan de verzoeken

  3 % van de ondernemingen in België beschikt over een chatservice die wordt beheerd door een chatbot of virtuele medewerker om klanten te antwoorden. België loopt hierin lichtjes voor op het Europese gemiddelde en de buurlanden. Logischerwijs zijn het veeleer grote ondernemingen dan kleine ondernemingen die dit type service aanbieden.

  Internet of Things

  Het internet of things (ioT) verwijst naar alle infrastructuren en technologieën die zijn ingevoerd om verschillende voorwerpen via een internetverbinding te laten functioneren. Deze objecten worden verbonden objecten genoemd. Die objecten kunnen op afstand worden bediend, meestal met behulp van een computer, smartphone of tablet, via wi-fi, bluetooth, barcodes of RFID-tags (Radio Frequency Identification).

  Meer dan een kwart van de ondernemingen in België maakt gebruik van systemen die deel uitmaken van het Internet of Things (IoT), dat is de op drie na beste prestatie van de EU27. Ons land doet het duidelijk beter dan het Europese gemiddelde en de buurlanden.

  3D-printing

  Met 3D-printen, ook bekend als additieve vervaardiging, kan een voorwerp worden gemaakt op basis van een door de computer getekend model. Het wordt gebruikt in vele sectoren, waaronder gezondheidszorg, auto-industrie, lucht- en ruimtevaart, kunst, design en energie.

  In 2020 gebruikte 6 % van de ondernemingen in België 3D-printing. Het gebruik van deze technologie hangt sterk samen met de grootte van de onderneming: 21 % van de grote ondernemingen maakt er gebruik van, tegenover slechts 5 % van de kleine ondernemingen.

  Analyse van big data

  Big Data verwijzen naar de hoeveelheid informatie die zo groot en divers is dat zij niet kan worden verwerkt en geanalyseerd met traditionele instrumenten voor databasemanagement. Deze gegevens zijn afkomstig van verschillende digitale bronnen: sociale media, sensoren, het web, audio- en videobestanden, geolocatiegegevens, weerinformatie, records van online aankopen, enz. Deze geavanceerde analysetechnieken stellen deskundigen uit de academische of professionele wereld in staat deze voorheen onbruikbare gegevens te manipuleren, te analyseren en er waarde aan toe te voegen. Bedrijven kunnen die analyse gebruiken om beslissingen te nemen en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die aan de behoeften en wensen van hun klanten voldoen.

  22 % van de ondernemingen in België analyseert big data afkomstig uit alle bronnen. Ons land loopt in dat opzicht ver voor op het Europese gemiddelde.

  Wanneer we de gegevensbronnen bekijken, stellen we vast dat de Belgische ondernemingen de voorkeur geven aan de analyse van big data afkomstig uit sociale media, gevolgd door big data op basis van plaatsbepaling (geolocatie) afkomstig van draagbare toestellen.

  Laatst bijgewerkt
  13 december 2021