Table of Contents

  Geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), 3D-printing, Big Data ... doen geleidelijk hun intrede in de bedrijfswereld.

  Artificiële intelligentie

  In België gebruikt 10,3% van de bedrijven in 2021 ten minste één artificiële-intelligentietechnologie (dat zijn de technologieën waarnaar in de volgende grafiek wordt verwezen). De correlatie tussen het gebruik van AI en de grootte van de bedrijven is zeer duidelijk, aangezien 41,4% van de grote bedrijven AI gebruikt tegenover slechts 8% van de kleine bedrijven. De totale score van België ligt boven het EU-gemiddelde, maar we worden overtroffen door Nederland en Luxemburg. Anderzijds is ons land voor grote ondernemingen goed gepositioneerd in vergelijking met de buurlanden.

   

  De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de typologie van de belangrijkste AI-technieken die bedrijven in 2021 gebruiken. Geen enkele techniek springt er duidelijk uit, hoewel analyse van geschreven taal, beeldherkenning en -verwerking, en machinaal leren voor gegevensanalyse het populairst zijn bij bedrijven in ons land.

  Wat de doeleinden van AI-technologieën betreft, gebruiken ondernemingen in België het meest  technologieën voor de versterking van de veiligheid van ICT en voor de organisatie van bedrijfsprocessen.

   

  Het gebrek aan deskundigheid binnen een bedrijf blijkt de belangrijkste belemmering te zijn voor het gebruik van AI. Kosten, incompatibiliteit met bestaande apparatuur, software en systemen en de beschikbaarheid en kwaliteit van de nodige gegevens zijn eveneens belemmeringen voor het gebruik van AI in bedrijven in België.

   

   

  Internet of Things

  Meer dan een kwart van de bedrijven in België maakt gebruik van Internet of Things (IoT)-apparaten. De prestaties van België op deze indicator liggen dicht bij het Europese gemiddelde en liggen voor op de meeste van zijn buurlanden.

   

  3D-printing

  In 2020 maakte 6,2 % van de bedrijven in België gebruik van 3D-printing. Het gebruik van die technologie is sterk gecorreleerd met de grootte van de onderneming, aangezien 2 1% van de grote ondernemingen er gebruik van maakt, tegenover slechts 5 % van de kleine ondernemingen.

  Als we de sectoren nader bekijken, zien we dat de reparatie van computers en andere communicatieapparatuur en de productie van diverse producten en apparatuur de grootste gebruikers zijn van 3D-printing, met respectievelijk 42,9 % en 25,5 % van de bedrijven die het gebruiken.

   

  Robotica

  Als het gaat om het gebruik van robots door bedrijven, moeten we onderscheid maken tussen industriële robots en dienstrobots.

  Een industriële robot is een programmeerbaar systeem met verschillende vrijheidsgraden voor het uitvoeren van een verscheidenheid aan taken in verschillende industrieën: lassen, verven, assemblage, inspecties in gevoelige gebieden, lasersnijden, enz.

  Een dienstrobot daarentegen is geprogrammeerd om mensen te helpen bij hun werk door repetitieve taken te automatiseren: schoonmaakrobot, bezorgingsrobot, bewakingsrobot, enz.

  Grote bedrijven, die ook over meer middelen beschikken, maken het meest gebruik van robotica. Tussen 2020 en 2022 steeg het gebruik van industriële of dienstrobots door grote bedrijven met 5,9 procentpunten. Voor alle bedrijfsgroottes samen worden industriële robots het meest gebruikt.

   

  In 2022 zijn de redenen die onze bedrijven, ongeacht hun grootte, het meest noemen voor het gebruik van robotica:

  • de garantie van hoge precisie of gestandaardiseerde kwaliteit van processen en/of geproduceerde goederen en diensten;
  • de verbetering van de veiligheid op de werkplek;
  • de hoge arbeidskosten. 

  Het is ook interessant om op te merken dat iets meer dan 30 % van de grote bedrijven robots gebruikt om een andere reden dan belasting- of overheidsprikkels. Zij gebruiken deze technologie vooral vanwege een echte toegevoegde waarde.

   

  Kijken we naar de bedrijfssectoren, dan zien we dat de productie en de fabricage van IT-producten en andere apparatuur bovenaan de lijst staan van sectoren die het meest gebruikmaken van industriële of dienstrobots.

   

  Cloud computing

  Cloud computing (CC)-diensten zijn IT-diensten die worden geleverd en gehost met behulp van externe servers.

  In 2021 heeft meer dan de helft van de Belgische bedrijven cloud computing-diensten aangekocht (53 %), maar slechts 20,5% gebruikt ook effectief het Internet of Things (IoT). Bij grote bedrijven is die verhouding echter omgekeerd:  89,7 % van de grote bedrijven koopt CC-diensten, waarvan ongeveer de helft ook het IoT gebruikt (49,1 %). De aankoop van CC-diensten en het gebruik van IoT zijn ook gekoppeld aan de grootte van het bedrijf, m.a.w. hoe groter het bedrijf hoe meer CC-diensten het koopt.

   

  Als we meer specifiek kijken naar de soorten CC-diensten die bedrijven in 2021 afnemen, dan is de top vijf van meest afgenomen diensten als volgt:

  • e-mail service;
  • bestandsopslag ;
  • kantoorsoftware ;
  • toepassingen voor beveiligingssoftware;
  • hosting van bedrijfsdatabases.

   

  Als we de bedrijfssectoren nader bekijken, zal de aankoop van Cloud Computing-diensten in 2021 vooral betrekking hebben op industriële activiteiten die verband houden met de energiesector (raffinage, elektriciteit, gas, enz.), informatica (ICT - informatie- en communicatietechnologieën), telecommunicatie en wetenschappelijk onderzoek.

   

  Analyse van big data

  22% van de bedrijven in België analyseert massaal gegevens uit alle bronnen. Ons land ligt in dat opzicht ver voor op het Europese gemiddelde. Bij het vergelijken van gegevensbronnen geven Belgische bedrijven de voorkeur aan het analyseren van massale gegevens uit sociale media, gevolgd door geolocatiegegevens van mobiele toestellen.

   

   

   

                

  Digitale intensiteit van bedrijven

  De digitale intensiteit van bedrijven wordt gemeten aan de hand van het gebruik dat ze maken van 12 technologieën, afhankelijk van hun grootte. De 12 technologieën zijn:  

  1. het gebruik van internet voor zakelijke doeleinden door meer dan 50% van het personeel
  2. het in dienst hebben van ICT-specialisten
  3. een vaste internetverbindingssnelheid van minstens 30 Mb/s
  4. organisatie van vergaderingen op afstand
  5. medewerkers bewust maken van hun verplichtingen op het gebied van ICT-beveiliging
  6. opleiding van personeel om ICT-vaardigheden te ontwikkelen tegen 2021
  7. gebruik van ten minste drie ICT-beveiligingsmaatregelen
  8. verstrekken van document(en) over ICT-beveiligingsmaatregelen, -praktijken of -procedures
  9. toegang op afstand voor personeel tot een van de volgende zaken: e-mail, documenten, applicaties
  10. gebruik van industriële of dienstrobots
  11. gebruik van een computernetwerk voor verkoop (minstens 1 %)
  12. online verkoop is goed voor minstens 1% van de totale verkoop en b2c online verkoop vertegenwoordigt minstens 10% van de online verkoop

  Er zijn vier verschillende niveaus van digitale intensiteit, die als volgt worden gemeten:

  • het zeer lage niveau komt overeen met bedrijven die tussen 0 en 3 van de hierboven genoemde technologieën gebruiken
  • het lage niveau komt overeen met bedrijven die tussen 4 en 6 gebruiken
  • het hoge niveau komt overeen met bedrijven die tussen 7 en 9 gebruiken
  • het zeer hoge niveau komt overeen met bedrijven die tussen 10 en 12 gebruiken

  22,1 % van de bedrijven in België heeft een zeer lage digitale intensiteit, 35,8 % een lage intensiteit, 32,9 % een hoge digitale intensiteit en 9,1 % een zeer hoge intensiteit. In België heeft meer dan twee derde van de bedrijven een lage tot hoge digitale intensiteit, terwijl in de EU meer dan twee derde van de bedrijven een zeer lage tot lage intensiteit heeft. Er is ook een sterke correlatie tussen de intensiteit van bedrijven en hun grootte. Terwijl de meerderheid van de kleine bedrijven een lage tot zeer lage digitale intensiteit heeft, heeft bijna 93 % van de grote bedrijven een hoge tot zeer hoge digitale intensiteit.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2024