Table of Contents

  Adres:

  City Atrium,
  Vooruitgangstraat 50,

  1210 Brussel
  Tel.: +32 2 277 61 80
  Fax: +32 2 277 91 00
  E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
  Website: http://www.clv-gr.be/

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  • De Geschillencommissie Reizen is bevoegd voor bepaalde geschillen tussen een reiziger en een reisorganisator (touroperator) en/of een reisbemiddelaar (reisbureau).

  • De Commissie is niet bevoegd wanneer de klacht betrekking heeft op lichamelijke schade, bij niet-contractuele geschillen, een niet-inbegrepen reis- of reisbijstandsverzekering, enz.

  Talen

  Talen van de procedure:

  • Nederlands

  • Frans

  Verplichte voorwaarden

  • De reisorganisator (touroperator) en/of de reisbemiddelaar (reisbureau) moet zijn ingeschreven in de KBO (de Kruispuntbank van Ondernemingen is de gegevensbank van de ondernemingen die in België actief zijn);

  • de algemene voorwaarden die in de brochure staan van de reisorganisator (touroperator) en/of de bestelbon van de reisbemiddelaar (reisbureau) moeten overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw;

  • u moet geprobeerd hebben om tot een minnelijke schikking te komen voor het probleem met de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar en

  • u moet bepaalde termijnen respecteren (informatiebrochure).

  Hoe werkt het?

  De Geschillencommissie Reizen bestaat uit twee cellen

  • de cel verzoening met de bedoeling om te proberen een aantal reisgeschillen in een zo vroeg mogelijke stadium in der minne te regelen ;

  • de cel arbitrage, die tot doel heeft de geschillen te beslechten tussen reizigers enerzijds en reisbemiddelaars (reisagenten) en/of reisorganisatoren (touroperators) anderzijds.

  De cel verzoening

  Er zal een verzoener worden aangesteld nadat de partijen de overeenkomst tot verzoening hebben ondertekend. Hij zal de partijen op actieve wijze begeleiden om een oplossing te vinden, die hij echter niet kan opleggen. In geval de verzoening mislukt kunnen de partijen nog een arbitrageprocedure opstarten of een rechtszaak bij de bij de rechtbank aanhangig maken.

  Het verzoeningsformulier

  De “overeenkomst tot verzoening” kan u downloaden of aanvragen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen. Kopieën van alle nuttige documenten worden bij voorkeur bijgevoegd.

  Het verzoeningsreglement

  De te volgen procedure kan u downloaden of is aan te vragen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen.

  De kosten

  De kosten bedragen 50 euro inclusief btw voor de reiziger. Voor een reisbemiddelaar of reisorganisator bedragen de kosten 75 euro exclusief btw.

  De cel arbitrage

  Een college dat evenredig is samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel de beroepssector als van de consumenten zal het geschil onderzoeken en een beslissing nemen die bindend en definitief is.

  Meer informatie hierover is te lezen in de informatiebrochure die u kan downloaden of aanvragen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen.

  Het aanvraagformulier

  Het vragenformulier kan u downloaden of aanvragen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen. Kopieën van alle nuttige documenten moeten bijgevoegd worden.

  Het geschillenreglement

  De te volgen procedure kan u downloaden of aanvragen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen.

  De kosten

  De kosten bedragen:

  • voor alle eisen minder dan of gelijk aan 1.000 euro : 50 euro 
  • voor alle eisen boven 1.000 euro : 75 euro 

  Dit bedrag is niet terugbetaalbaar.

  Belmed-partner

  Logo belmed
  Laatst bijgewerkt
  1 september 2023