Vergunningen

De Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie is bevoegd voor

  • de afgifte en het beheer van vergunningen,

  • toezichtformulieren,

  • Kimberleycertificaten (diamanten) en

  • andere documenten die bij de in- en uitvoer van goederen, voorgeschreven zijn door nationale, internationale of supranationale reglementeringen.

Administratieve verplichtingen en procedures

Wie in de diamantsector handel wil drijven moet een aantal administratieve verplichtingen en procedures in acht nemen.
Bij de dienst Vergunningen van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie – Diamant te Antwerpen kunt u terecht voor alle verrichtingen en vragen in verband met deze problemathiek.

Contact

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
Directie Nijverheid – Diamant (Dienst Vergunningen)
Italiëlei 124 bus 71
2000 Antwerpen

Tel: +32 2 277 54 59
Fax: +32 2 277 98 70
E-mail: Diamond@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
16 maart 2021