Bent u een diamant- of juwelenhandelaar? Verkoopt u diamanten juwelen?

Sinds 01 mei 2023 moet u de consument via een informatiedocument informeren over de kenmerken van de diamanten die u verkoopt. Dankzij deze precontractuele informatieplicht kan de consument met kennis van zaken een aankoop doen.

Waarom moet u de consument informeren over de diamanten die u verkoopt?

Sinds enkele jaren wint de verkoop van synthetische diamanten aan consumenten meer en meer aan belang. Voor een gemiddelde consument is het niet mogelijk om met het blote oog het verschil te zien tussen natuurlijke en synthetische diamanten. Er is echter een groot verschil in vervaardiging en prijs. Een natuurlijke diamant is zeldzaam en is het resultaat van een geologisch proces dat enkele duizenden jaren duurt, en heeft daarom een hoge waarde. Synthetische diamanten daarentegen kunnen in een laboratorium worden vervaardigd en dus continu worden geproduceerd. Hoewel hun chemische en fysische eigenschappen dezelfde zijn als die van natuurlijke diamanten, zijn synthetische diamanten veel goedkoper. Synthetische diamanten zijn dus geen imitaties van diamanten of simulanten. Zij hebben wel fysische en chemische eigenschappen die verschillen van die van diamant.

Al deze producten zijn legitiem, maar de consument moet zelf in alle openheid kunnen beslissen of hij een natuurlijke diamant, een synthetische diamant of een imitatiediamant koopt.

Hoe informeert u de consument over de diamanten die u verkoopt?

Vóór elke aankoop moet u de consument duidelijk informeren over de belangrijkste kenmerken van de te koop aangeboden steen die een impact hebben op de waarde ervan, met name:

  • de al dan niet synthetische aard,
  • het gewicht
  • de eventuele behandeling van de steen.

U moet die informatie op leesbare, ondubbelzinnige en onverkorte wijze verstrekken met een papieren document of, indien de consument hiermee instemt, op een andere duurzame gegevensdrager, dat wordt overhandigd aan de consument. Het document vermeldt tevens de gegevens van de juwelier en is gedagtekend en ondertekend.

Voor het verstrekken van deze informatie kunt u het standaardinformatiedocument Word (DOCX, 17.1 KB) of PDF (PDF, 78.29 KB) gebruiken.

Deze precontractuele informatieverplichting wordt geregeld in het koninklijk besluit van 26 januari 2023 betreffende de nadere bepalingen inzake precontractuele informatie die aan de consument verstrekt wordt over natuurlijke en synthetische diamanten.

Raadpleeg de FAQ's voor professionals om meer te weten te komen over uw precontractuele informatieverplichtingen en om aan de voorschriften te voldoen.

Laatst bijgewerkt
13 maart 2023