Defensie

Table of Contents

  De opdracht van de Directie Luchtvaart en Defensie op het vlak van defensie situeert zich in de volgende domeinen:

  Firmaveiligheidsmachtigingen

  • Beheren van de veiligheidsmachtigingen van de firma's.

  NAVO infrastructuur

  • De Belgische firma's op de hoogte brengen van geplande programma's voor "NAVO-infrastructuur"

  Defensie- en veiligheidsbeleid

  • Deelnemen aan internationale besprekingen over de economische aspecten van het defensie- en veiligheidsbeleid.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Actieve deeleconomieplatforms in België

  2. Ondernemingen

   Uitbreiding van de My Enterprise-toepassing

  3. Ondernemingen

   Inwerkingtreding wetgeving op de insolvabiliteit - Impact op de Kruispuntbank van Ondernemingen