Table of Contents

  Het defensiedomein is dynamischer dan ooit en in volle verandering. Zowel de NAVO als de Europese Unie nemen initiatieven om innovatieve entiteiten te ondersteunen in het voeren van onderzoek naar of het ontwikkelen van nieuwe defensie of dual-use technologieën en producten. De FOD Economie houdt geïnteresseerde Belgische entiteiten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en mogelijke kansen in dit domein via gerichte infomails.

  Om deze infomails te ontvangen dient u de gevraagde informatie via deze mail in te vullen en op te sturen naar het vermelde e-mailadres.

  Inschrijven op de infomail defensie

  Het verwerken van uw gegevens

  Doeleinden

  Uw gegevens worden aangewend om u op de hoogte te houden van opportuniteiten in het defensiedomein. Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot: evenementen, oproepen, aanbestedingen, nieuwe regelgeving, administratieve ontwikkelingen, enz. Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor het in kaart brengen van de economische activiteit in het defensiedomein.

  De gegevens die worden verwerkt

  De volgende gegevens worden bijgehouden en verwerkt:

  • Naam contactpersoon
  • Voornaam contactpersoon
  • Emailadres contactpersoon
  • Naam entiteit
  • Ondernemingsnummer entiteit
  • Domein entiteit

  Het intrekken van uw toestemming of aanpassen van uw gegevens

  U kan uw toestemming te allen tijde intrekken via een eenvoudige notificatie aan het volgende e-mailadres: nfp-edf@economie.fgov.be. Uw gegevens zullen vervolgens uit onze mailinglijst worden verwijderd. Indien uw gegevens niet (langer) correct zijn, kan u dit aan ons laten weten op het vermelde e-mailadres, zodat wij het nodige kunnen doen om uw gegevens te actualiseren. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

  Verwerkingsverantwoordelijke

  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Dienst Luchtvaart-Defensie – Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  E-mail: nfp-edf@economie.fgov.be

  Functionaris voor gegevensbescherming

  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Data Protection Officer – Bureau van de Voorzitter
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  E-mail: dpo@economie.fgov.be

  Rechtsgrond voor de verwerking

  Het versturen van de e-mail met uw gegevens is een actieve handeling die toestemming uitmaakt in de zin van het artikel 6.1.a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Bewaartermijn

  Uw gegevens worden bewaard tot 31 december 2027. Voor het aflopen van deze termijn zal gevraagd worden uw toestemming te hernieuwen.

  Ontvangers

  De gegevens zullen worden uitgewisseld met de volgende instanties:

  Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
  Campus Renaissance (CaRe)
  Renaissancelaan 30
  1000 Brussel

  E-mail: Irsd-khid@mil.be

  Ministerie van Defensie
  ACOS Strat - Section National Armaments Directorate
  Kwartier Koningin Elisabeth
  Eversestraat 1
  1140 Evere

  E-mail: ACOSSTRAT-BELDTIB@mil.be

  Als u vragen heeft over de uitoefening van uw rechten of het gegevensbeschermingsbeleid van het Ministerie van Defensie, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

  Kab CHOD – Government Support – Data Protection Officer
  Kwartier Koningin Elisabeth
  Eversestraat, 1
  1140 Evere

  E-mail: dpo@mil.be

  Uw rechten

  Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming:

  • Het recht op inzage
  • Het recht op rechtzetting
  • Het recht om gegevens te laten wissen
  • Het recht om uw toestemming in te trekken
  • Het recht om bezwaar aan te tekenen
  • Het recht om beperkingen op te leggen

  Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar de verwerkingsverantwoordelijke, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening.

  Contactgegevens:

  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Dienst Luchtvaart-Defensie – Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  E-mail: nfp-edf@economie.fgov.be

  Als u vragen heeft over de uitoefening van uw rechten of het gegevensbeschermingsbeleid van de FOD Economie, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

  Contactgegevens:

  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  E-mail: dpo@economie.fgov.be

  Mogelijkheid tot beroep

  Indien u van oordeel bent dat de FOD Economie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt overeenkomstig de geldende regelgeving, kan u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel

  E-mail: contact@apd-gba.be

  Laatst bijgewerkt
  21 november 2022