U hebt een reis geboekt maar door het coronavirus twijfelt u om te vertrekken of u overweegt om de reis te annuleren.

Voor alle gebieden die getroffen zijn door het coronavirus, raadpleeg in de eerste plaats de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken.

U kocht enkel een vliegticket

Wanneer de reiziger zelf beslist om zijn geboekte vlucht te annuleren,  moet hij nagaan of de contractvoorwaarden die verbonden zijn aan zijn ticket, hem bepaalde rechten toekennen, zoals de gratis omruiling van zijn ticket voor een vlucht op een andere datum. Als zijn ticket hem die rechten niet toekent, heeft hij geen recht op terugbetaling.

Als de reiziger wil annuleren en hij heeft een annulatieverzekering afgesloten, kan het zijn dat de verzekering tussenkomt in de kosten van de annulering. De annulatieverzekering dekt echter enkel de gevallen omschreven in de overeenkomst. De tussenkomst hangt af van de gekozen dekking. Het is dus essentieel om de algemene voorwaarden en uitzonderingen in de verzekeringsovereenkomst te controleren. Neem eventueel contact op met uw verzekeraar of met uw verzekeringstussenpersoon.

U boekte een pakketreis

Het begrip “pakketreis” is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van een van die elementen met andere reisdiensten (bv. het huren van een auto ter plaatse).

Alle pakketreizigers, of ze nu om privé- dan wel professionele redenen reizen, vallen onder de wettelijke bescherming. Leerlingen en personeel van scholen die met een reisorganisator werken kunnen die laatste ook aanspreken in geval van problemen. Enkel zakenreizigers die een kaderovereenkomst hebben met een reisorganisator, genieten niet van de bescherming.

In het geval van een pakketreis hebben reizigers altijd het recht om hun reisovereenkomst te annuleren, inclusief de vliegtickets. De reisorganisator moet u terugbetalen, maar in principe bent u verplicht ook de schadevergoeding die in de algemene verkoopvoorwaarden van de pakketreisovereenkomst is voorzien, te betalen, tenzij er sprake is van onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden op de bestemming of in de directe nabijheid ervan, en als die omstandigheden een belangrijke weerslag hebben op de pakketreis.

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurcodes (rood, oranje, groen) om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde regio toegelaten is. De annuleringsvoorwaarden van een reis, zowel door de organisator als door de reiziger, hangen af van de kleurcode die bij het land of de regio van bestemming hoort. Meer informatie vindt u op onze pagina over dat onderwerp.

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de minister van economie de verplichting tot terugbetaling van pakketreizen versoepeld om zo de impact op de reissector te beperken én de belangen van de reiziger te vrijwaren. Tegelijk maakte ze het mogelijk om een tegoedbon (coronavoucher) te verstrekken ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald heeft voor de geannuleerde pakketreis (onafhankelijk van het feit of de reiziger de pakketreis geheel of gedeeltelijk betaald heeft), te gebruiken voor een periode van minstens een jaar.

Die maatregel was van kracht van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020. Enkel in die periode konden coronavouchers worden uitgegeven die de reiziger verplicht diende te aanvaarden, waarbij die weliswaar moesten voldoen aan strenge voorwaarden om de reiziger te beschermen. Sinds 20 juni 2020 geldt die afwijkende regel niet meer bij de annulering van een pakketreis. De reiziger kan dus opnieuw aanspraak maken op de terugbetaling van de betaalde sommen uiterlijk binnen 14 dagen na annulering (volgens artikels 29 en volgende van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten).

Wel is het mogelijk dat een reisorganisator u een waardebon aanbiedt als alternatief voor een geannuleerde reis. In dat geval bent u niet meer verplicht om die te aanvaarden en mag u een terugbetaling eisen. Tegelijk is de organisator niet langer gebonden aan de voorwaarden die tijdens de coronacrisis gesteld werden (zoals de verplichting om de tegoedbonnen te laten dekken door een verzekering in geval van insolvabiliteit van zijn onderneming). Controleer dus zorgvuldig welke voorwaarden van toepassing zijn op de waardebon die hij u aanbiedt, voordat u hem accepteert ter vervanging van uw gerechtigde terugbetaling.

 

Ook moet worden opgemerkt dat in het buitenland gevestigde reisorganisatoren vouchers hebben aangeboden en soms nog steeds aanbieden in geval van annulering. Sommige van deze vouchers zijn gedekt door een garantie (bijvoorbeeld die uitgegeven door SGR in Nederland), andere niet. De Belgische regelgeving op vouchers is in deze gevallen niet van toepassing. Neem contact op met de uitgever voor meer informatie over de omvang van de aangeboden garantie en de terugbetalingsvoorwaarden.

Reizen die nog niet geannuleerd werden door de coronacrisis, kunnen in principe doorgaan. Reizigers moeten zoals afgesproken, naast hun betaalde voorschot, het saldo van de reissom overmaken aan de reisorganisator.

Voor meer info, raadpleeg onze webpagina Pakketreizen.

U heeft zelf een hotelkamer geboekt, een vakantiewoning of een huurauto gereserveerd

Als u een annulatieverzekering hebt afgesloten, raden we u aan eerst de algemene voorwaarden en de uitzonderingen die in dat verzekeringscontract zijn opgenomen te controleren. De tussenkomst hangt dus af van de gekozen dekking. Neem eventueel contact op met uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon.

Het Belgisch burgerlijk wetboek bepaalt dat overmacht een einde maakt aan de verplichtingen van alle partijen zonder enige schadevergoeding. Er zijn echter geen specifieke bepalingen die voorzien in opschorting van het contract, van betalingen of een verplichting tot terugbetaling in geval van overmacht, zoals de coronacrisis. U moet de annuleringsvoorwaarden van uw contract raadplegen, met name om te weten wat er wordt voorzien in geval van overmacht:

  • indien in de overeenkomst niets is geregeld, is het aangeraden om samen met de wederpartij tot een minnelijke oplossing te komen, of het nu gaat om een professioneel of een particulier;
  • als u een overeenkomst met een professioneel heeft gesloten en u niet tot een oplossing kunt komen, dan kunt u laten bemiddelen via de Consumentenombudsdienst.

Wanneer u geen minnelijke oplossing vindt, kunnen enkel de hoven en rechtbanken beslissen.

Geef het voorbeeld, stop het virus!

Laatst bijgewerkt
7 juli 2021