Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de minister van economie de verplichte terugbetaling van geannuleerde pakketreizen opgeschort om zo de impact op de reissector te beperken én de belangen van de reiziger te vrijwaren (ministerieel besluit van 19 maart 2020). Tegelijk maakte ze het mogelijk om een tegoedbon (coronavoucher) te verstrekken ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald had voor de geannuleerde pakketreis (onafhankelijk van het feit of de reiziger de pakketreis geheel of gedeeltelijk betaald had).

Deze maatregel was van toepassing van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020.

Vouchers die buiten deze periode zijn uitgegeven of door reisorganisatoren in het buitenland zijn geen coronavirusvouchers in de zin van deze pagina en bieden daarom niet de onderstaande garanties. Dit is met name het geval voor vouchers met SGR-garantie die zijn uitgegeven door bepaalde touroperators in Nederland. Neem contact op met de uitgever van deze vouchers om meer te weten te komen over de omvang van de aangeboden garantie en hun terugbetalingsvoorwaarden.

Voorwaarden voor de afgifte van een coronavoucher

Reizigers konden de coronavouchers die tussen 20 maart 2020 en 19 juni 2020 werden uitgegeven niet weigeren. Om de reizigers te beschermen moesten de coronavouchers aan strenge voorwaarden voldoen:

 1. De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds heeft betaald.
 2. Aan de reiziger worden geen enkele kosten in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
 3. De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens een jaar.
 4. De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.
 5. De tegoedbon is een titel ten aanzien van de reisorganisator die hem heeft uitgegeven.
 6. De reiziger besteedt de tegoedbon naar keuze.

De reiziger die de tegoedbon niet heeft besteed binnen de termijn van één jaar na uitgifte, kan hem bewaren om later te gebruiken (als de tegoedbon langer dan een jaar geldig is of als hij geen vervaldatum heeft) of vragen om een terugbetaling. De reisorganisator beschikt over een termijn van zes maanden voor de terugbetaling.

De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en van de titularis ervan.

De coronavouchers vallen ook onder de insolventiebescherming die de reisorganisator voorzien heeft.

Verduidelijkingen

 • De reisorganisator kan uiteraard steeds zelf beslissen om reizigers alsnog terug te betalen en geen tegoedbon te verschaffen.
 • De annulatie kan zowel uitgaan van de reisorganisator als van de reiziger. De coronacrisis moet de reden van annulatie zijn, waardoor de pakketreis niet meer kan uitgevoerd worden zoals afgesproken. Het kan daarbij ook gaan om pakketreizen die na de crisisperiode zouden moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld: pakketreizen in juni waarin toegang zit tot een voetbalwedstrijd van het EK voetbal (EURO 2020), of waarin toegang zit tot de Olympische Spelen van Tokyo, gezien beide evenementen zijn uitgesteld door de coronacrisis. Alle andere annulaties vallen niet onder de maatregel en de reisorganisator kan er geen tegoedbon voor opleggen.
 • De tegoedbon omvat alle bedragen die de reiziger betaald heeft. Heeft een reiziger slechts een voorschot betaald dan heeft hij bij een annulatie door de coronacrisis recht op een terugbetaling of tegoedbon ter waarde van dat voorschot. Er mag van de reiziger niet geëist worden dat hij eerst het saldo van de reissom betaalt om dan pas recht te hebben op een terugbetaling of een tegoedbon.
 • Om de gevolgen voor de sector te beperken, is de minister van Economie van mening dat de mogelijkheid om een tegoedbon uit te geven, ook geldt voor annuleringen die hebben plaatsvonden vóór de inwerkingtreding van het besluit, wanneer de terugbetaling door de reisorganisator nog niet is gebeurd, d.w.z. voor annuleringen die vóór 20 maart 2020 door de reiziger zijn aangevraagd of door de organisator werden meegedeeld. Sinds 20 juni 2020 is het niet meer verplicht om dergelijke tegoedbonnen te aanvaarden. Reizigers kunnen de terugbetaling eisen.
 • Wettelijk gezien kunt u, net als bij elke andere waardebon, uw coronavoucher alleen gebruiken tot de vervaldatum die op de voucher staat vermeld. In de praktijk kan de reisorganisator die een coronavoucher heeft verstrekt, echter aanvaarden dat u hem na die datum nog gebruikt om een nieuwe reis te boeken. In ieder geval verliezen de coronavouchers hun waarde niet na het verstrijken van hun geldigheidsduur.
 • U kunt te allen tijde om de terugbetaling van uw coronavoucher vragen, zolang er een periode van 12 maanden is verstreken sinds de voucher is uitgegeven. De reisorganisator is dan verplicht u binnen 6 maanden terug te betalen. Dat geldt voor alle coronavouchers die tussen 20 maart 2020 en 19 juni 2020 werden uitgegeven, ongeacht de vermelde geldigheidsduur. Als er geen vervaldatum op uw coronavoucher staat, wordt verondersteld dat hij geldig en bruikbaar blijft zonder tijdslimiet. Als de reisorganisator failliet gaat, bent u beschermd: de coronavouchers worden gedekt door een verzekering in geval van insolvabiliteit van de reisorganisator.

Geef het voorbeeld, stop het virus!

Laatst bijgewerkt
7 juli 2021