Table of Contents

  Als een van de diensten die u hebt aangeboden, heeft geleid tot een ernstig incident of ongeval, dan moet u dat onmiddellijk melden bij het Centraal Meldpunt voor Producten.

  Ter herinnering:

  • een ernstig ongeval is een dodelijk ongeval of een ongeval dat een blijvend letsel veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken.
  • een ernstig incident is een incident dat aanleiding geeft of zou kunnen geven tot een ernstig ongeval.

  Gebruik het meldingsformulier van een ernstig ongeval of incident om ongevallen of incidenten tijdens uw evenementen onmiddellijk te melden. Het formulier is eenvoudig in te vullen en gemakkelijk te begrijpen.

  Download het meldingsformulier (DOCX, 49.19 KB)

  Heeft u vragen of opmerkingen over dit formulier, neem dan contact met ons op:

  Tel.: 02 277 53 36
  E-mail: belspoc@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  8 maart 2024