Springen naar reusachtig luchtkussen

Het springen in vrije val naar een reusachtig luchtkussen is een vrijetijdsactiviteit die beantwoordt aan de definitie van een extreem ontspanningsevenement.

Algemene regel voor extreem ontspanningsevenement

Een extreem ontspanningsevenement mag enkel plaatsvinden indien het voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften.

Een hoogwerker als springplatform?

Een hoogwerker is niet ontworpen om als springplatform te dienen bij vrijetijdsactiviteiten zoals extreme ontspanningsevenementen. Immers, volgens artikel 267.2.3 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB), is een hoogwerker een toestel dat een werkplatform omvat voor een of meerdere personen en hun eventueel materieel en dat speciaal bestemd is voor het uitvoeren van montage-, herstellings- en onderhoudswerken zonder het werkplatform te verlaten. Het geheel is geplaatst op een verrijdbaar onderstel.

Een hoogwerker is dus niet ontworpen om toe te laten dat men het platform verlaat, en nog minder dat men ervan af springt. De hoogwerker zou kunnen kantelen of zich verplaatsen en de val van een consument of een werknemer veroorzaken.

Om deze redenen is het gebruik van een hoogwerker als springplatform bij vrijetijdsactiviteiten verboden.

Het in vrije val springen naar een reusachtig luchtkussen (of elke andere opvangzone) is toegelaten, maar op voorwaarde dat de activiteit voldoet aan de wettelijke voorschriften. De activiteit moet veilig zijn. De sprong moet plaatsvinden vanaf een aangepast platform dat speciaal ontworpen is voor de sprong, bijvoorbeeld in de vorm van opblaasbare constructies.

Een stelling mag worden gebruikt, maar uitsluitend op voorwaarde dat de berekening en het stabiliteits- en verankeringsplan ervan aan deze specifieke activiteit zijn aangepast. 
 

Laatst bijgewerkt
13 augustus 2018