Rechten op een werk

Het auteursrecht omvat een aantal prerogatieven die de wet toekent aan diegenen die werken van letterkunde of kunst creëren. Het auteursrecht laat deze auteurs toe de exploitatie van hun creatie te controleren en de integriteit ervan te beschermen.

Auteursrecht heeft tot doel om creaties aan te moedigen door aan de auteurs de mogelijkheid te geven hun activiteiten economisch leefbaar en zelfs winstgevend te maken. Op die manier stimuleert men ook de verspreiding van deze creaties onder het publiek.

Rechten op de drager van een werk?

Het auteursrecht beschermt het immateriële literaire of artistieke werk, en niet de materiële drager waarop het werk is vastgelegd (cd, boek, usb-stick, enz.). Wie eigenaar wordt van een materieel voorwerp dat een werk incorporeert, bezit dus niet noodzakelijk ook de auteursrechten op dit werk. Hij zal het werk namelijk niet mogen gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht. 

Voorbeelden:

◉ U koopt een cd van Hooverphonic. Het werk bestaat uit de liedjes die op de cd zijn vastgelegd. De materiële drager van het werk is de cd zelf.
     Het feit dat u eigenaar bent van de cd betekent evenwel niet dat u het werk op de cd kan gebruiken, althans niet op een wijze die onder de auteursrechtelijke bescherming valt. Zo zult u niet onbeperkt kopieën mogen maken en mag u de liedjes evenmin via het internet verspreiden.
◉ De eigenaar van een schilderij van Margritte zal geen auteursrecht op het werk zelf bezitten. Hij kan dus niet zomaar beslissen om foto’s van het schilderij te maken en deze te verspreiden. Deze foto’s maken immers een reproductie van het werk uit en dergelijke handelingen vallen onder het auteursrecht.
Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst