Rechten op een werk

Het auteursrecht omvat een aantal prerogatieven die de wet toekent aan diegenen die literaire of artistieke werken creëren. Dit auteursrecht laat auteurs toe om controle uit te oefenen over de manier waarop hun creatie geëxploiteerd wordt en de integriteit ervan te beschermen.

Het auteursrecht heeft als doel om creatie aan te moedigen door diegenen die zich er aan wijden. Het wil hen de mogelijkheid geven om hun activiteit economisch leefbaar en zelfs winstgevend te maken en tegelijk de verspreiding van het werk onder het publiek bevorderen, door de scheppende kunstenaars erbij te betrekken.

Rechten op de drager van een werk

Het auteursrecht beschermt het immateriële literaire of artistieke werk, dat moet worden onderscheiden van de materiële drager waarop het is vastgelegd (cd, boek, usb-stick, enz.). Wie eigenaar wordt van een materieel voorwerp waarop een werk staat, bezit dus niet noodzakelijk de auteursrechten op dit werk en mag het werk bijgevolg niet gebruiken op een wijze die het auteursrecht schendt.

Voorbeelden van auteursrechtelijke bescherming:

  • U koopt een cd van Hooverphonic.
    Het werk bestaat uit de liedjes die op de cd zijn vastgelegd. De materiële drager van het werk is de cd zelf.
    Mijn eigendomsrecht op de cd geeft mij niet de toelating om het werk te gebruiken op een wijze die onder het auteursrecht valt. Zo zult u niet onbeperkt kopieën mogen maken en mag u de liedjes ook niet via het internet verspreiden.
  • De eigenaar van een schilderij van Magritte heeft geen auteursrecht op het werk zelf.
    Hij kan dus niet zomaar beslissen om bijvoorbeeld foto’s van het schilderij te maken en die te verspreiden, niettegenstaande hij eigenaar is van het schilderij. Hij maakt in dat geval immers kopieën van het werk, en dat is een handeling die onder het auteursrecht valt.
Laatst bijgewerkt
17 september 2020