Table of Contents

    Niet-tarifaire belemmeringen hebben betrekking op het verkeer van goederen en diensten. Het gaat om andere maatregelen dan douanerechten die een land oplegt om de invoer van bepaalde producten en diensten naar het bewuste land te ontmoedigen of te beperken.

    Het kan inzonderheid gaan om:

    Laatst bijgewerkt
    22 april 2020