Tariefcontingenten

Tariefschorsingen en tariefcontingenten vormen uitzonderingen op de normale douanesituatie, die vereist dat douanerechten worden betaald op de invoer van goederen uit derde landen in de Europese Unie (EU).

Tariefschorsingen

In het geval van autonome tariefschorsingen worden de normaliter verschuldigde rechten hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk geschorst. U hoeft geen rechten meer te betalen op de invoer van alle goederen die onder de desbetreffende douanecodes vallen.

Hoe weet ik voor welke producten er een tariefschorsing geldt?

Voor meer dan 2.000 producten geldt er een tariefschorsing. Het gaat onder meer om:

  • landbouwproducten

  • micro-elektronicaproducten

  • chemische producten

Raadpleeg de website van de Europese Commissie voor bestaande schorsingen en schorsingen die in voorbereiding zijn.

Tariefcontingenten

In het geval van autonome tariefcontingenten worden de normaliter verschuldigde rechten hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk geschorst voor een bepaalde hoeveelheid, afhankelijk van de beschikbare communautaire productie. Zodra het tariefcontingent is uitgeput, moeten de douanerechten opnieuw betaald worden.

De tariefcontingenten worden beheerd door het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie van de Europese Commissie volgens het principe "wie eerst komt, eerst maalt".

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op de webpagina Tariff quotas van de Europese Commissie.

Hoe weet ik voor welke producten er een tariefcontingent geldt?

Raadpleeg de databank over tariefcontingenten op de website van de Europese Unie. Voor elk contingent met een volgnummer van zes cijfers krijgt u informatie over de douanepositie, de openings- en de sluitingsdatum, de omvang (hoeveelheid) van het contingent en de omschrijving van de goederen.

U wilt een tariefschorsing of tariefcontingent aanvragen?

Meer informatie over de stappen die u moet ondernemen, vindt u op Een tariefschorsing of tariefcontingent aanvragen

Laatst bijgewerkt
1 juni 2023