Hoe een aanvraag voor een tariefschorsing of een tariefcontingent indienen?

Elke aanvraag wordt ingediend op basis van een standaard aanvraagformulier in twee talen. U heeft de keuze uit vier talen: Nederlands, Frans, Engels of Duits.

Het formulier downloaden (DOC, 52.5 KB)

Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en moet vergezeld zijn van de specifieke technische informatie (datasheet van de producent) en van een staal.

De aanvragen om tariefcontingenten worden voor alle producten nagezien en beoordeeld door de Dienst handelsbeleid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en voor douanetechnisch advies naar het hoofdbestuur van de douane of naar het laboratorium van de douane doorgestuurd.

Tips voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag

  • Ga na of u aan 15.000 euro uitgespaarde douanerechten komt.
    Om in aanmerking te komen voor een tariefschorsing of tariefcontingent moet u aantonen dat de uitgespaarde douanerechten meer dan 15.000 euro per kalenderjaar bedragen. Dat bedrag wordt jaarlijks door de Europese Commissie gecontroleerd.
     
  • Let op de indieningstermijn.
    Belgische aanvragen moeten uiterlijk op 1 februari of 1 augustus bij de FOD Economie worden ingediend. Voor het indienen van schorsingsaanvragen bij de Commissie gelden er immers twee deadlines per kalenderjaar: 15 maart en 15 september.

Waar een aanvraag voor een tariefschorsing of een tariefcontingent indienen?

Belgische aanvragen voor tariefschorsingen of tariefcontingenten worden ingediend bij de:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
Internationale afdeling - Internationale Handel en Investeringen
Handelsbeleid
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Vincent Wuyts
Tel.: +32 2 277 65 12
E-mail: vincent.wuyts@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
23 mei 2022