Table of Contents

  Sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SFS) worden toegepast om:

  • het leven van personen en dieren te beschermen tegen de risico's als gevolg van additieven, contaminanten, toxines of ziekteverwekkende organismen die voorkomen in levensmiddelen;
  • de gezondheid van personen te beschermen tegen ziekten die planten of dieren meedragen;
  • het leven van dieren te beschermen of planten te beschermen tegen parasieten, ziekten of ziekteverwekkende organismen; of
  • in een land, andere schade te voorkomen of te beperken die voortvloeit uit de invoer, de vestiging of de verspreiding van parasieten.

  De SFS zijn internationale handelsbelemmeringen indien ze (te) streng zijn en als voorwendsel dienen om nationale producenten te beschermen.

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WTO) heeft een akkoord gesloten tot regeling van de wijze waarop regeringen maatregelen over de onschadelijkheid van levensmiddelen en de sanitaire normen voor dieren en planten mogen toepassen.

  Ook de Europese Unie neemt in de handelsakkoorden die ze met derde landen sluit gewoonlijk regels op over de SFS-maatregelen, met als voornaamste doel dat de partijen de legitieme doelstellingen in acht zouden nemen die tot doel hebben de gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen en zinloze handelsbelemmeringen zouden wegwerken.

  Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is de Belgische autoriteit die bevoegd is op het vlak van sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Het agentschap levert specifieke diensten met het oog op de bescherming van de Belgische exportmarkten en de openstelling van nieuwe markten (nieuwe bilaterale akkoorden sluiten, certificaten uitwerken …). Naast de eigen taken van het agentschap draagt het soms ook bij tot de werkzaamheden van het Raadgevend Comité Markttoegang.

  Laatst bijgewerkt
  22 april 2020