Wat moet worden verstaan onder niet- beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten?

Als u een individuele ziektekostenverzekering of invaliditeitsverzekering hebt afgesloten voor u en/of uw gezin, kunt u zeggen dat u een niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst hebt gesloten.

Opgelet ! Vallen niet onder deze categorie…

Alle ziekteverzekeringsovereenkomsten die gesloten zijn door één of meerdere verzekeringnemers ten behoeve van één of meerdere personen die op het moment van de aansluiting bij de verzekering beroepsmatig met de verzekeringnemer(s) verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld de “groepsverzekering” die uw werkgever in uw voordeel sluit. Als u dankzij uw werkgever geniet van een ziekteverzekering, gratis of mits een beperkte loonafname, dan zijn de volgende regels niet van toepassing.
 

Kan de verzekeraar uw premie, de prestatie of de vrijstelling wijzigen? 

Ja, in volgende gevallen :  

Wanneer het contract een indexatieclausule bevat, kan uw verzekeraar de premie, de vrijstelling en de prestaties, of een van deze elementen indexeren op basis van: 

  • ofwel het indexcijfer van de consumptieprijzen;

  • ofwel een of meer indexcijfers (medische indexen) specifiek voor de kosten van de diensten gedekt door de privé-ziekteverzekeringsovereenkomsten, als en voor zover de evolutie van dat of deze indexcijfer(s) het indexcijfer der consumptieprijzen overschrijdt;  

Wanneer mag de wijziging worden toegepast?

De premie, de vrijstelling en/of de prestatie kunnen worden aangepast op de jaarlijkse premievervaldag.Uw verzekeraar moet u informeren over de gewijzigde indexatiemethode en de modaliteiten ervan door middel van een vermelding op het vervaldagbericht.

Laatst bijgewerkt
11 oktober 2022