Als de verzekeraar een verhaal uitoefent tegen de verzekerde die minderjarig is op het moment van de schadeverwekkende gebeurtenis, is dat verhaal beperkt.

Het recht op verhaal van de verzekeraar wordt beperkt tot de "netto-uitgaven", het bedrag van de vergoeding in hoofdsom alsook van de gerechtelijke kosten en interesten, het geheel verminderd met de bedragen die de verzekeraar heeft kunnen recupereren.

Dit bedrag is echter beperkt als de netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 euro. In dit geval wordt het bedrag van 11.000 euro verhoogd met de helft van de bedragen boven 11.000 euro, zonder dat het verhaal meer bedraagt dan 31.000 euro.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018