Deze verzekering dekt de extracontractuele wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het privéleven. Concreet gaat het over de aansprakelijkheid beoogd in de artikels 1382 tot 1386bis van het burgerlijk wetboek en de overeenkomstige bepalingen van het buitenlands recht.

De overeenkomst moet een waarborg voorzien die ten minste gelijk is aan degene die vastgelegd is in het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven.

Lees dus aandachtig uw overeenkomst!

Wees aandachtig voor de volgende elementen:

  • Is er een franchise op uw kosten voorzien?
  • Is er een dekking voor minderjarigen voorzien in geval van ernstige fouten?
  • Is er een verhaalsrecht bepaald ?
Laatst bijgewerkt
15 januari 2018