Buiten de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt, heeft eenieder die betrokken is in een ongeval met een motorrijtuig op de openbare weg steeds recht op de vergoeding van de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels, zelfs zo hij een fout heeft begaan. 

In geval van een verkeersongeval waarbij één of meerdere motorvoertuigen betrokken zijn, wordt alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortkomend uit lichamelijke letsels of overlijden, solidair vergoed door de verzekeraars. De schade aan kleding alsook aan functionele protheses wordt eveneens gedekt.

Enige uitzondering: een slachtoffer ouder dan 14 jaar die het ongeval heeft veroorzaakt en de gevolgen ervan heeft gewild, kan zich niet beroepen op de bepalingen die van toepassing zijn voor de zwakke weggebruiker.

Geschillen en klachten

www.ombudsman-insurance.be

Laatst bijgewerkt
11 juli 2022