Negatief luik van de Centrale voor kredieten aan particulieren (Zwarte lijst)

Table of Contents

    Het negatieve gedeelte van de Centrale identificeert de wanbetalers, d.w.z. diegenen die hun kredieten niet tijdig hebben terugbetaald volgens de gemaakte afspraken.

    Nadat u uw situatie hebt rechtgezet, d.w.z. nadat u het krediet hebt terugbetaald, blijven uw gegevens nog 12 maanden in het negatieve gedeelte bewaard.

    Laatst bijgewerkt
    12 januari 2018